Insändarskribenten anser att de mycket välbeställda och penningstinna inte ska gödas med skattelättnader. Bildskapare: Alexas Fotos / pixabay.

Om ISK-vansinnet

“Lösningen på problem med fusk i skattesystemet är inte att avskaffa skatter, det är att se till att systemet fungerar och har legitimitet.”

Det menar signaturen Grumpy som tillställt eFOLKET insändaren nedan.

*****

2012 införde den då sittande alliansregeringen en ny sparform, investeringssparkonto ISK. Det är märkligt hur tyst det var när denna enorma skattesubvention klubbades och Sveriges välbärgade lugnt lutade sig tillbaka efter att tidigare varit tvungna att redovisa och skatta för realiserade kapitalinkomster med 30% till statskassan.

Så var det i alla fall under premissen att inga oegentligheter eller “planerande åtgärder för att minska skatteläckage” tillgripits. Reformen kan försvaras med resonemanget att även småsparare som saknar möjligheter att skatteplanera/fuska ges samma möjlighet att slippa betala skatt men i praktiken avskaffade mer eller mindre skatt på inkomst av kapital. Alla blev nöjda, småspararen med några 100 000 på kontot tjänar i bästa fall några tusenlappar över tid och den tidigare semikriminella skatteplaneraren slipper en massa omak i sin redovisning och tjänar miljoner eller mer.

Med ISK betalar du en låg skatt på kapitalet varje år, oavsett om dina tillgångar ökat eller minskat i värde, och för 2022 är skatten 0,375 % på hela det sparade beloppet. Det är således fantasifullt mycket förmånligare att tjäna sina pengar på att spekulera än att arbeta vilket genomsnittligt beskattas med närmare 30% om man tjänar 30 000 i månaden. Man måste sakna all skam i sin kropp om man försvarar ett sofflocksnötande skattefrälse. Idag betalar en brevbärare i Norrland mer skatt på sin inarbetade inkomst i procent än miljardärer i Stockholm – Vem tycker detta är rimligt?

En liten början som skulle slita hjärtat ur den ”småspararförsvarande” låtsastänkaren på Timbro kan vara att begränsa storleken på ISK-konton till ganska generösa 3 miljoner. Det skulle undanta en mycket stor majoritet ur den grupp som ofta gråts över under namnet småsparare. De som tvingas återgå till rimlig och spekulationshämmande sunda skattenivåer kommer att gråta men – det är mycket rimligt. Spekulation och tillgångsinflation skapar “bubblor” i ekonomin, det är få som öppet försvarar dylikt.

Det är även rimligt ur aspekten att låga räntor och skenande tillgångspriser drivit fram en mycket stor skuldsättning hos hushållen. Detta i synnerhet! och allvarligt i den grupp som inte drabbas av en 3 miljoners begränsning av ISK, de som inte har 3 miljoner på banken. Denna grupps sparande bör underlättas eftersom risken i den spekulationsekonomi vi har idag helt och hållet ligger där.

Lösningen på problem med fusk i skattesystemet är inte att avskaffa skatter det är att se till att systemet fungerar och har legitimitet. Väljer vi den nu inslagna vägen så kan vi utan tvekan vinka farväl till vår välfärdsstat som den ursprungliga socialdemokratin byggde med stöd i en stark arbetarrörelse. Idag slokar rosorna i lila färg och S-politiker hoppar ängsligt mellan näringsliv och statens förvaltning utan att se skillnad på korruption och samhällsgärning. Samma fläskkotlettfrisyrer och samma varggrin, inte ett enda dugg bättre än högern men där grusas inga förväntningar – det är dags att bli upprörd! Någon som läser kan kommer kanske ifrågasätta hela påståendet att ISK är så väldigt förmånligt men – är det inte det så får man väl anta att vi kan vara överens om ett avskaffande.

Grumpy

You May Also Like