Nu krävs en medborgarkommission för identifiering av gärningspersonerna bakom mordet på Olof Palme

Det är nu 33 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme bragtes om livet. Han dödades med ett skott i ryggen. Tillvägagångssättet och mycket som hänt kommit i dagen efter mordet tyder på att det med stor sannolikhet handlade om en planerad och organiserad avrättning.

Mordet var tragedi. Detsamma kan sägas om de utredningsinsatser och rättsliga förvecklingar som följde på mordet. Det sabotage mot mördarjakten som länge präglade ledande polisers ansvariga åklagare har fört många – däribland eFOLKETs ledarredaktion – till slutsatsen att medvetna mörkläggningsinsatser förekommit.

Lars Borgnäs och Gunnar Wall, erfarna journalister och författare till flera synnerligen respekterade böcker om mordet och utredningen, skriver idag i Göteborgs-Posten att det nu är hög tid att en ny uppföljande granskningskommission bildas, 20 år efter att den tidigare. Borgnäs och Wall nämner som ett slående exempel på grundläggande brister i utredningen att ingen uppmärksamhet ägnats den hemliga para-militära organisationen Stay Behind. Trots att den tidigare Granskningskommissionens drivande kraft Inga-Britt Ahlenius, sedan många år offentligt krävt att den av Palme-hat och högerextremism inpyrda underrättelseorganisationen Stay Behinds svenska gren grundligt måste granskas.

eFOLKET instämmer med Lars Borgnäs och Gunnar Wall. Och vi menar att bildandet av en ny kommission faktiskt inte alls behöver vara beroende av politikernas instämmande och beslut. Det bästa vore nog om vi nu fick en helt fristående medborgarkommission.  Kärnan i en sådan kommission skulle med fördel kunna bestå av just Inga-Britt Ahlenius, Lars Borgnäs och Gunnar Wall. Dessa tre besitter ett berg av kunskaper om mordet, bakgrunden och utredningen. Innefattande alla oroande tecken på mörkläggning och sabotage. Den tidigare diplomaten Birgitta Karlström Dorph är ett annat exempel på personer som definitivt borde komma ifråga.

Vi menar att en medborgarkommission inte bör begränsa sig till att bara granska utredningen. Den bör ha som mål att bidra till identifiering av gärningsmännen. Vilket innebär egna undersökningar.

Självklart skulle en kommission, sådan som den vi föreslår, också innebära en oerhört värdefull resurs för poliserna och åklagaren i den nu arbetande utredningsgruppen.

Vi instämmer till fullo med Borgnäs och Walls avslutande ord i  artikeln i GP:

– Det handlar om vår demokrati.

 

 

 

 

You May Also Like