29 juli – Earth Overshoot Day

29 juli är “Den ekologiska skuldens dag” då jordens befolkning har förbrukat de naturresurser som jorden kan leverera och återskapa hållbart under ett år.

Från 29 juli till årets slut arbetar den globala ekonomin med “ekologiskt underskott”. Vi lever alltså som om vi hade 1,7 jordklot att ösa resurser ur.

Det vi förbrukar resterande fem månader kan sägas vara “lån” från kommande generationer.

För Sveriges del inföll våran Earth Overshoot Day redan 6 april. Det innebär att vi i Sverige förbrukar av jordens resurser som om vi hade ungefär 4 jordklot att ösa resurser ur.

Några länder som förbrukar mest och som överstiger vår svenska förbrukning:

  • Qatar och Luxemburg hade sin Earth Overshoot Day 7 respektive 15 februari.
  • Förenade arabemiraten 7 mars.
  • USA, Kanada och Kuwait 14 mars.
  • Australien, Danmark, Belgien och Sydkorea i slutet av mars.
  • Sverige 6 april.

Tittar man på länder som förbrukar minst hittar man:

  • Indonesien som har sin Earth Overshoot Day 18 december.
  • Ecuador och Nicaragua i början av december.
  • Egypten och Guatemala 24 november.
  • Irak 20 november.
  • Kuba 17 november.

Earth Overshoot Day beräknas av den internationella forskningsorganisationen “Global Footprint Network”.

“Global Footprint Network, grundat 2003, är en oberoende tankesmedja som ursprungligen är baserad i USA, Belgien och Schweiz. Det grundades som en välgörenhetsorganisation utan vinstsyfte i vart och ett av dessa tre länder.

Global Footprint Network utvecklar och marknadsför verktyg för att främja hållbarhet, inklusive ekologiska fotavtryck och biokapacitet, som mäter mängden resurser vi använder och hur mycket vi har. Dessa verktyg syftar till att sätta ekologiska gränser för beslutsfattandet”.

—Källa: Wikipedia.

Rolf Waltersson

You May Also Like