Bildskapare: kalhh / pixabay

Forskarrapport från Princeton: USA ingen demokrati – styrs av de rika

USA är en oligarki – ett samhälle styrt av ett fåtal grupper bestående av väldigt rika – och inte en demokrati. Detta enligt en studie utförd av Princeton och Northwestern Universities.

Källa: Cheryl K. Chumley – The Washington Times, 2014-04-24

En slutsats är att USAs regering nu bara företräder de rika och mäktiga, inte medborgarna i allmänhet, enligt United Press International.

USA är inte längre en demokrati – långt ifrån den demokratiska republik som grundarna föreställde sig. Landet har istället slagit in på elitvägen och blivit ett land lett av en liten härskarklass av mäktiga män som utövar total kontroll över befolkningen – en oligarki, enigt den nya forskningsrapport som Princeton och Northwestern Universities publicerat.

I undersökningen “Pröva politiska teorier i USA: Eliter, Intressegrupper och Vanliga medborgare” har forskarna jämfört 1 800 politiska program, som tillämpats av politiker mellan 1981 och 2002, med vanligt folks önskemål, innefattande låginkomstklassen.

Forskarna kom fram till att politiken i USA snarare skapas av särskilda intressegrupper än av politiker som verkligen företräder folk i allmänhet, innefattande låginkomstklassen.

Den slutsats som växer fram i vår forskning är att de ekonomiska eliterna och de organisationer som företräder affärsintressen har ett starkt inflytande på USAs regeringspolitik, medan folkrörelser och medborgare i allmänhet har mycket liter eller inget inflytande, enligt forskningsrapporten.

Den fann också att: När ett flertal av befolkningen motsätter sig de ekonomiska eliterna och/eller deras organiserade intressegrupper, förlorar de för det mesta.

Översättning: Eva Björklund

Bildskapare: Gerd Altmann / pixabay

You May Also Like