Bild från fee.org.

Amnesty kampanjar mot upptrappningen av dödsstraffet i USA

Den 10 oktober är det den internationella dagen mot dödsstraff. Det uppmärksammar Amnesty i Sverige med en kampanj mot att det federala dödsstraffet återigen har börjat användas i USA.

– Dödsstraffet är inte rättssäkert någonstans i världen. Dödsdomarna i USA är ofta starkt präglade av bristande juridiska processer, godtycklighet och rasism, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

I juli 2020 utförde USA den första federala avrättningen på 17 år. Sedan dess har ytterligare sex personer mist livet. Amnesty kräver att USA stoppar de federala avrättningarna.

– Två av de sju hade svåra psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar, vilket betyder att USA stred mot internationell rätt då de avrättades, säger Anna Lindenfors.

Det finns en global trend som visar en minskning av användandet av dödsstraff och så också i många av USA:s delstater. Länder som Kina och Saudiarabien bryter med denna trend och Amnesty anser att USA sällar sig till dessa länder med återupptagandet av det federala dödsstraffet.

Tommy Jansson

Länk:

You May Also Like