Christer Bergström i talarstolen

Christer Bergström från Eskilstuna vill ha ett nytt parti

Insändarskribenten Christer Bergström, medlem i vänstergruppen Rättvisepartiet Socialisterna (RS), vill skapa ett nytt arbetarparti. Han menar också att en anslutning till RS är ett bra steg för den som delar hans uppfattning.

eFOLKET är en partipolitiskt obunden tidning, och de resonemang Bergström framför i texten står naturligtvis han själv för. Men en diskussion om perspektiven vad gäller arbetarrörelsens organisation och politik har förstås alltid en en självklar plats i eFOLKET.

Christer Bergström från Eskilstuna är nog för många i Eskilstuna, och runt om i landet land, mest känd som militärhistorisk författare. Särskild uppskattning har han rönt bland människor som har ett speciellt ingående och stort intresse för Andra världskrigets militära aspekter. Också internationellt har hans böcker blivit uppskattade. Dessutom anordnar han “ militärhistoriska resor till kända och okända krigsskådeplatser”. Bergström äger Vaktel Förlag, som ger ut även annan litteratur än militärhistorisk.

*****

Med Jimmie Åkesson som den mest populära partiledaren och SD som största eller näst största parti i de senaste opinionsmätningarna, anar vi en SD-regering vid horisonten.

Det enda som kan hejda detta är ett nytt arbetarparti.

Det är nedskärningspolitiken och framkallandet av växande klassklyftor som göder SD. Därför måste problemet bekämpas vid roten.

De borgerliga partierna är per definition odugliga till detta. Det finns de som hoppas på S, men det räcker med att titta på Socialdemokraternas praktiska politik de senaste 30 åren för att se att den göder snarare än motverkar SD. S har strategiskt klivit över till att bli ett nyliberalt parti och kommer efter 30 år inte att göra någon U-sväng.

Vänsterpartiet är belastat av sina tidigare band till diktaturerna i Öst och en opålitlighet i kohandel med Socialdemokraternas nyliberala politik. Dessutom är V på väg åt höger. Nu nås vi av nyheten om att de t.o.m. ska slopa kravet om “kapitalismens avskaffande”. Att tro att det går att “vrida V åt vänster” är ungefär lika realistiskt som förhoppningarna om att vrida S åt vänster var för 30 år sedan.

V är vad det är och har bevisats ha ett maximum på runt 10 % av rösterna. Det är orealistiskt att vänta sig att samma gamla V plötsligt ska få statsministerposten – även om en majoritet av svenska folket håller med om mycet av dess politik (nej till privatisering av välfärden, höja pensionerna, massiv utbyggnad av offentliga sektorn, etc).

Det behövs ett nytt arbetarparti. Ett parti som kandiderar i valet 2022 för att stoppa nedskärningarna, återuppbygga välfärden och ena och mobilisera den splittrade arbetarklassen mot dem som vill splittra och berika sig på samhällets bekostnad.

Ett nytt arbetarparti kan mycket väl bildas genom att delar av fackföreningsrörelsen och miljörörelsen, grupper som kämpar mot nedskärningar och rasism, fackliga avdelningar, utbrytningar ur S och V och andra mindre vänstergrupper slår sig samman. Det finns potential för att ett sådant nytt arbetarparti skulle kunna bli väldigt stort på kort tid.

Hur ska vi då gå tillväga?

  1. Det finns ett litet vänsterparti som heter Rättvisepartiet Socialisterna som verkar för bildandet av ett nytt arbetarparti. Man kan, om man håller med om deras program, gå med där. Man kan också ta en prenumeration på deras tidning, Offensiv. Som medlem i Rättvisepartiet Socialisterna arbetar man organiserat för bildandet av ett nytt arbetarparti.
  2. Om man inte håller med om Rättvisepartiet Socialisternas program, kan man som enskild verka för att sprida insikten om att det behövs ett nytt arbetarparti i alla forum man kan:
    a. Ta upp det i alla politiska sammanhang. Det är inte särskilt svårt att få andra att omfatta denna idé, då den ju är ganska logisk. Det handlar helt enkelt om att visa människor hur man går från ord till handling.
    b. I alla organisationer och sammanhang som kämpar för samhällsfrågor (klimatdemonstrationer, antirasistiska möten, fackföreningar, etc) som du deltar i, kan du väcka frågan. Försök få med flera, bilda en grupp för att diskutera frågan och hur ni på bästa sätt kan agera för att sprida insikten.
  3. Det svenska Socialdemokratiska partiet var en gång i tiden ett sådant parti som det som nu behövs. Detta parti bildades genom att en enda person, August Palm, reste land och rike runt och agiterade för att det behövdes ett nytt arbetarparti. Fler och fler anslöt sig till denna idé, det bildades “arbetareklubbar” runtom i landet, och snart anslöt sig även fackföreningarna. Vi måste lära oss och lära av den historien.

Christer Bergström, Rättvisepartiet Socialisterna i Eskilstuna

You May Also Like