Den 24 mars 1980. Ärkebiskopen Oscar Romero fördömde högerns mördande. Därför blev han själv ett offer för terrorn.

Föredrag på folkhögskolan om 80-talets USA-stödda terror i El Salvador.

Ulf Aneer. (Foto: René Forsman).

Folkhögskolan i Eskilstuna gästades i tisdags (21/11) av journalisten och fotografen Ulf Aneer. Mötesarrangör tillsammans med folkhögskolan var Latinamerikagrupperna avdelning i Eskilstuna.

Ulf Aneer var bara 23 år då han beslöts sig för att ta sig till Centralamerika för att som frilansjornalist bevaka det politiska skeendet. I Guatemala och El Salvador fick han bevittna högerns brutala terrorism och den våg av massakrer som utfördes av de av USA stödda diktaturerna och fascistiska terrorligorna.

Terrorn mot El Salvadors arbetarorganisationer och vänster präglade landet redan under 70-talets sista år. I protesterna mot mördandet var ärkebiskopen Oscar Romero en kraftfull röst. Därför hatades han av högern, och därför sköts han, under pågående gudstjänst. Mordet, som genomfördes den 24 mars 1980, var organiserat av den fascistiska högern.

Byn El Mozote utplånades av högermilitären den 11 december 1981. De mördades antal översteg 900.

Efter mordet på biskop Romero stegrades terrorn ytterligare. Med sin kamera dokumenterade, Ulf Aneer under vandringar genom landet, spåren av mördandet och de ohyggliga massakrerna. Han berättade att han efteråt funderat över hur han psykiskt klarade av det.

– På något sätt ställde jag mig “utanför”, och såg det som en plikt att dokumentera för att kunna berätta om ohyggligheterna.

Ulf Aneer ansåg också att det förtryck och det dödande som under alla år förekommit i Latinamerika med stöd från den mäktiga profitmaximerande grannen i norr, tenderar att skylas över och att snabbt falla i en slags glömska. Inte minst i vårt land, där den förhärskande meningen är att världen har USA-regeringarna att tacka för det mesta.

Konstaterande detta ville han också framhålla att mycket viktiga insatser – vad gäller dokumentation av högerkrafternas härjningar – gjorts av journalister från just USA.

Som situationen nu är förefaller det uppenbart att Trump-administrationen planerar att bygga upp ett nära militärt samarbete med högerregimerna på den sydamerikanska kontinenten. Vilket innebär en allvarlig utmaning gentemot vänstern och alla demokratiska krafter. Främst i Latinamerika och USA. Men naturligtvis också i Europa och världen över. Solidariteten är viktigare än någonsin.

Tomas Widén

 

 

You May Also Like