Bild från UNHCR Sverige.

FN: Fler människor flyr än någonsin tidigare

Närmare 80 miljoner människor är på flykt i världen bort från krig, konflikter och förföljelse. Så många människor har aldrig varit på flykt tidigare. Det visar en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Vi bevittnar en förändrad verklighet där tvångsförflyttning i dagsläget inte bara är mycket mer utbredd, utan dessutom inte längre är en kortvarig eller tillfällig företeelse, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

– Vi behöver en radikalt ny och mer accepterande inställning till alla som flyr, kombinerat med en betydligt starkare beslutsamhet att lösa de långvariga konflikter som är roten till detta enorma lidande.

De flyende gör det oftast inom sitt eget fattiga land eller till fattiga gränsländer. Endast en mycket liten andel av världens flyktingar når EU och Sverige.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like