Tompa och Carina från stadsmissionen förbereder soppan på fredagsmorgonen på fristadstorget. Foto: Peter Danngren.

Stoppa vräkningarna av barnfamiljer!

På fredagen den 15/10 uppmärksammade Stadsmissionen i Eskilstuna de hemlösas dag som är på söndag 17/10.På torget serverades soppa på fristadstorget.

Matlaget som är Stadsmissionens utdelning av extramat till behövande har sett en ökning av antalet barnfamiljer som tar del av den. Efter en behovsprövning kan man få en tilldelning varje vecka.
På Kronofogdens hemsida står det att läsa att antalet vräkningar av barnfamiljer ökat i pandemins spår.

Och i Eskilstuna är det nu barnfamiljer med 97 barn som får ta del av Matlagets verksamhet.
I den ständigt pågående debatten om kriminalitet, skjutningar och narkotika så framförs det från högerhåll att de socioekonomiska faktorer som ligger bakom är ett slags uttryck för “flum”! Vilket är ett befängt påstående om man har ett hum om sociologi och förmågan att läsa statistik. Och allt finns öppet och lätt att ta till sig om man vill diskutera saken seriöst!

I Eskilstuna kommun skulle man kunna ta tag i denna fråga om inte bara för barnens skull så för att visa att man har den socioekonomiska kunskapen och medel för att stoppa vräkningarna. Att ropa på fler poliser och hårdare tag är lätt i ett läge där högerpopulismen drar hela det politiska etablissemanget åt höger!

Att stå för evidensbaserade och vetenskapliga grunder för åtgärder i dessa “utsatta” områden måste vara varje seriös politikers ambition.

Vi kan ju börja konkret här och nu! I samarbete med Kronofogden och de sociala myndigheterna ha ett förebyggande arbete som redan om ett år kan visa upp om vräkningarna av barnfamiljer i Eskilstuna kommun! Det borde vara lätt fixat! Eller hur?

Den ökande fattigdomen bland barnfamiljer utgör objektivt sett en grogrund för framtida narkotikamissbruk och kriminalitet. Bland de 97 barnen som finns i de familjer som måste få mattillskott varje vecka kan ju en otrygghet och ovisshet om framtiden vara just det som avgör inte bara de enskilda barnens öden utan i förlängningen även hur hela samhället ska se ut.

Kan alla politiska partier i fullmäktige skriva på det inför nästa valrörelse? Tyvärr är min personliga åsikt att viljan inte riktigt finns. Men jag är beredd att ompröva det!

Peter Danngren (som själv blev vräkt vid åldern 10 månader!)

You May Also Like