Bildskapare: Clker / Free-Vector-Images / Pixabay.

Film om israelisk marktrupps massaker på civila i Gaza

Israeliska regeringsrepresentanter har offentligt uttryckt målsättningen att ”platta till Gaza-området“, att “det inte finns några oskyldiga civila i Gaza”, att “Israels svar kommer att ihågkommas av palestinierna under generationer framåt” och att “befolkningen i Gaza-området bör flyttas bort”.

Samtidigt har israeliska myndigheter igångsatt massarresteringar på den sedan 1967 ockuperade Västbanken. I detta, av apartheid präglade område, har de folkrättsligt illegala israeliska bosättarnas fascistoida och fanatiskt rasistiska garden inlett våldsamma och systematiska trakasserier mot den förtryckta palestinska befolkningen. Dessa angrepp har ägt rum utan att den israeliska ockupationsmakten på något sätt inskridit för att stoppa dem. Många civila palestinier har dödats också i samband med den israeliska arméns aktioner på Västbanken.

Allt tyder på att man nu från den israeliska regeringens sida är inriktad på att fullfölja den folkfördrivning som inleddes 1948, i samband med att den koloniala staten Israel utropades. 1948 drevs 700 000 palestinier bort från sitt land. Nu handlar det om att miljoner palestinier genom terror ska fördrivas. Så skall “arabproblemet” få sin slutgiltiga lösning.

Det behöver inte sägas att planerna på en massiv folkfördrivning har ett förbehållslöst och entusiastiskt stöd inom den högerinriktade och fanatiska bosättarrörelsen. Som idag ingår i den israeliska regeringen.

Det är mot denna bakgrund som de utdragna och massiva bombningarna av Gaza-området skall förstås. Dessa bombningar är avsiktligt riktade mot civilbefolkningen. Det handlar om terror. Och folkrättsligt om folkmord. Befolkningen skall drivas söderut, mot gränsen till Egypten. Där ska de erfara att bombplanen följer efter och att en flykt ut ur landet är den enda räddningen undan massdöden.

Även den grymma blockaden har naturligtvis som syfte att öka plågorna ytterligare för den palestinska befolkningen.

Nu kommer rapporter om att också de israeliska marktrupperna deltar i terroraktioner mot civilbefolkningen.

Al Jazeera har i ett filmat reportage skildrat en israelisk terroristisk massaker i en skola belägen intill ett flyktingläger i Gaza. Denna massaker inträffade igår.

You May Also Like