Gaza-området nu ett sänderbombat ruinlandskap. Fotot, som tagits tidigare under den israeliska bombkampanjen, kommer från Läkare utan gränser

Gaza: Israelisk attack mot skolbyggnad – 29 dödade

I samband med en israelisk attack mot en skolbyggnad dödades igår 29 palestinska flyktingar och ett 50-tal skadades. Skolan, som ligger nära Khan Yunis i södra delen av Gaza-området, har drivits av FN-organet UNRWA. Byggnaden har på senare tid fungerat som tillflykt för bostadslösa flyende undan bombningarna. Den ligger i ett område som Israels krigsmakt angett som “en säker zon”. Bombningar och markangrepp mot så kallade “säkra zoner” har på senare tid ägt rum på flera platser i Gaza-området.

Den israeliska krigsmakten har idag gått ut med uppmaningar till dem som fortfarande bor kvar i Gaza City att omedelbart “evakuera”. Så kallade “säkra” platser, dit stadens invånare kan ta sig, har angivits av israelerna.

De palestinska invånarna, liksom de internationella hjälporganisationerna, anser att det idag inte finns en enda säker plats någonstans i hela det redan massivt sönderbombade Gaza-området.

Uppenbarligen är det så att bombningarna, massakrerna och utsvältningen syftar till att lägga grunden för en storskalig folkfördrivning. Talet om att det är “krossandet av Hamas” som är det primära israeliska målet saknar trovärdighet.

Idag har Israel också genomfört bombningar längre in på libanesiskt område än tidigare. En konfrontation med Hizbollah, och i förlängningen Iran, är sannolikt även det något som den israeliska högern och hökarna åstundar.

Folkfördrivningsplanen har också tagit sig uttryck trakasserier,fängslanden, tortyr och mord, som drabbat den palestinska befolkningen på Västbanken.

Och idag har rapporter kommit om ett anfall med bulldozrar, vilka demolerat palestinska hus i östra Jerusalem.

Läs också:

Nya angrepp mot Gaza City – Israels strategi handlar om folkfördrivning och regionalt storkrig – eFOLKET, 9 juli 2024.

You May Also Like