Feministiskt initiativ: Bättre förutsättningar att komma in i riksdagen i årets val

På Feministiskt initiativs valkongress i Malmö i helgen valdes Gita Nabavi till ny partiledare bredvid Gudrun Schyman, riksdagslistan fastställdes och valplattformen antogs.

Feministiskt initiativs valplattform 2018 i sammanfattning:

Klart vi kan!

Feministiskt initiativ representerar ett kraftfullt alternativ i politiken. Vår vision är tydlig; ett samhälle som ser och omfamnar alla. Vi använder våra feministiska och antirasistiska perspektiv för att se jämställda, jämlika och hållbara lösningar på politiska konflikter, i Sverige såväl som globalt. Vi förhåller oss till och vidgar idén om vad politik är och kan vara. Vi breddar maktens språk och vi gör politik tillgängligt för alla.

Nu behövs vår gemensamma kraft mer än någonsin. Efter en lång period med nedrustning av välfärden och omfördelning av resurser från dem som har lite – till dem som har mycket krävs systemförändrande åtgärder.

Vår politik är en vision om att en annan och bättre värld är möjlig. Ett samhälle som ser och omfamnar alla människor. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna. Vi förändrar makten och förnyar politiken. Med kärleken som drivkraft säkrar vi demokratin och tryggar allas rätt att ta plats. Sverige är redo för ett rosa riksdagsparti.

Förslag:

 • Jämställda löner: Omformulera Medlingsinstitutets direktiv, starta en jämställdhetsfond och minska lönegapet.
 • Arbetstidsförkortning: Påbörja en sänkning av normalarbetstid till 30h/vecka, med en stor satsning på utbildningar i bristyrken.
 • Höjd garantipension: En kraftigt höjd lägstapension för att garantera ekonomisk grundtrygghet för äldre.
 • Stärkt asylrätt: Ökat antal kvotflyktingar, återinförande av familjeåterförening, amnesti för asylsökande som väntat länge, permanent uppehållstillstånd som norm.
 • Mänsklig säkerhet: Omrustning från ett militärt territorialförsvar till en mer effektiv beredskap för alla typer av kriser och samhällshot.
 • Kvinnofrid: Garanterad långsiktig finansiering till skyddade boenden och jourverksamheter. Satsning för kunskapsbaserade och mer effektiva rättsprocesser i sexualbrottsmål. Inrättande av specialenhet mot barn- och tvångsäktenskap samt kunskaps- och resurscentrum mot människohandel för sexuella ändamål. Vidgat begrepp för närstående vad gäller våld i namn av heder.
 • Inkludering och förebyggande arbete i socioekonomiskt missgynnade områden: Sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar och arbete mot droger och kriminalitet ska göra orterna till en tryggare plats.
 • Bostad för alla: Satsning på byggande av billiga hyresrätter för unga, äldre och socioekonomiskt utsatta, satsning på ”Bostad först” vid hemlöshet, stopp för vräkningar av barnfamiljer.
 • Solidarisk klimatpolitik: Utfasning av fossila bränslen, klimatskatter på kött och flyg, omställning mot avgiftsfri kollektivtrafik samt satsningar på järnväg.
 • Utfasning av skattesubventioner: Sluta omfördela från dem som har lite till dem som har mycket genom jobbskatteavdrag, ränteavdrag och RUT/ROT-avdrag.
 • Transaktionsskatt på finansmarknaden: För ökad finansiell stabilitet.
 • Arbeta mot skatteflykt: Stäng skatteparadisen.

Länk till valplattformen

Den nyvalde partiledaren Gita Nabavi intervjuades i Sveriges Radio den 25 februari och menar att utgångsläget att nå riksdagen är annorlunda i dag än för fyra år sedan.

– Vi har mycket bättre förutsättningar. Vi har varit i 13 kommuner och har fyra års erfarenhet av parlamentariskt arbete. Vi får valsedlarna utlagda i alla vallokaler. Och vi har också jättemycket folk, som vanligt, som jobbar volontärt.

Förutom kärnfrågorna om jämlikhet och jämställdhet går partiet till val med en stärkt asylpolitik och en satsning på att bygga ett mer hållbart samhälle.

– Vi har ju alltid haft den här bredden, men vi har nog alltid blivit sedda som ett enfrågeparti för det är lättare att profilera oss på det sättet. Men jag tror också att det är viktigt att ha den här bredden för att visa på att det finns ett motstånd mot den högerriktning som har skett i svensk politik, säger Gita Nabavi.

Länk till intervjun

Kongressen gjorde en del förändringar i valberedningens förslag till riksdagslista. Toppar listan gör Gudrun Schyman och Gita Nabavi är andranamn.

Fi har haft ambitionen att bredda listan för att attrahera olika väljargrupper. På listan finns bland andra Annelie Nordström, Kommunals tidigare ordförande, Gunno Gunnmo, tidigare polischef och polisfackordförande, Elham Ahmadi, kvinnlig talesperson för Ung i Sverige – Skåne samt Stefan Mikaelsson, en frontperson i den samiska rörelsen.

Länk till riksdagslistan

Tommy Jansson

You May Also Like