Moderata kommunalrådet Håge Persson i Ludvika tycker att Hyresgästföreningen är kommunister. På bilden håller har i Hyresgästföreningens flygblad.

Hyresgästföreningen är kommunister påstår moderaterna i Ludvika

I Ludvika planerar den politiska majoriteten S, M, L och KD att sälja ut delar av allmännyttans bostäder. Det rör sig om drygt 150 lägenheter som man vill privatisera.

De här nyliberala planerna upprör de boende och Hyresgästföreningen i Ludvika. Man har delat ut flygblad där man varnar för konsekvenserna av en utförsäljning när oseriösa hyresvärdar och riskkapitalister får ta över.

Det här har fått moderaternas kommunalråd Håge Persson att se rött:

“Det är kommunistpropaganda att ta ställning mot utförsäljningen. Man springer vänsterns ärenden”, säger Håge Persson i en intervju i Dalarnas Tidning.

Kommunalrådet rasar mot Hyresgästföreningen: “Det är ren kommunistpropaganda”, är rubriken i Dalarnas Tidning.

På sätt och vis har ju kommunalrådet Persson rätt.
Det är vänster att slå vakt om allmännyttans bostäder, de bostäder som kommunens invånare äger tillsammans. Det är vänster att se bostaden som en social rättighet – inte som en handelsvara.

På samma sätt är det höger, eller snarare nyliberal marknadsfundalism, att sälja ut och privatisera så mycket som möjligt av det vi äger gemensamt. Det är höger att släppa loss marknadskrafterna och diverse riskkapitalbolag att profitera på människors behov av en bostad. Det är höger att se bostaden som en handelsvara.

Det blev tydligt här i Eskilstuna där den politiska majoriteten S, M och C också gått ut med att man vill privatisera en stor del av allmännyttans bostäder.

Vilka var det som ställde upp och protesterade på en stor demonstration utanför Stadshuset när Kommunfullmäktige hade sammanträde?

Bland de politiska organisationerna var det Vänsterpartiet och dess ungdomsförbund Ung Vänster. Det var Miljöpartiet. Och det var SSU Sörmland.

Naturligtvis stod Hyresgästföreningen i Eskilstuna upp för hyresgästernas rätt. En företrädare för Hyresgästföreningen höll ett engagerat och starkt tal där han kritiserade utförsäljningsplanerna.

Bland övriga deltagande organisationer kan nämnas Stadsmissionen i Eskilstuna. Stadsmissionen, som ju vilar på kristen grund, vill, liksom Jesus, “driva ut månglarna ur templet”. Stadsmissionens talare vittnade om hur fattigdomen sprider sig i Eskilstuna och vilka konsekvenser det får, inte minst vad gäller bostadslösheten.

Somaliska ungdomsföreningen Bulsho (bulsho = samhälle) deltog i demonstrationen.

Även ett 40-tal av kommunens socialsekreterarna deltog i demonstrationen, de som dagligen kommer i kontakt med människor som har problem, inte minst bostadsproblem.

Så visst ligger det något i vad moderaternas Håge Persson i Ludvika säger – det är vänster, det är humanism, att värna om allmännyttan och att motsätta sig privatisering och marknadshyror.

Och det är höger att värna riskkapitalister och andra som är ute för att profitera på människors behov av bostad.

Rolf Waltersson

You May Also Like