Brunnsbacken – ett av Kommunfastigheters större bostadsområden i Eskilstuna…

Hyresförhandlingarna för kommunala Kfast i Eskilstuna klara – rekordhöjning

Det kommunala fastighetsbolaget i Eskilstuna, Kommunfastigheter (Kfast), har nu tillsammans med Hyresgästföreningen kommit överens om de nya hyrorna. Hyrorna kommer att höjas med 4,45 procent. Höjningen gäller från och med den 1 april i år. 

För en genomsnittslägenhet innebär detta en höjning på cirka 300 kronor i månaden. Hyresrätter med kallhyra får en höjning på 2,5 procent och bolagets nyproducerade bostäder höjs med från 0 till 4,45 procent.

Extra svår förhandling i år

Årets förhandling har varit extra svår med tanke på de höga kostnadsökningar som just nu råder i samhället och som drabbar både hyresgäster och fastighetsbolag, uppger Kfast i ett pressmeddelande. Nytt för i år är också en ny modell för att förhandla hyror. Fem parametrar ska beaktas i förhandlingen: taxor, kostnadsutveckling för förvaltning och underhåll, ränteutvecklingen, KPI och BNP utvecklingen. Överenskommelsen om den nya modellen är beslutad på nationell nivå, säger Kfast.

Kfasts VD nöjd

– Utifrån dessa förutsättningar är vi nöjda att vi lyckats komma överens. Det visar på att båda parter tagit förhandlingen på stort allvar, och det leder till att våra hyresgäster inte kommer att drabbas av hyreshöjningar retroaktivt, vilket har blivit fallet i många andra delar av Sverige, säger Fredrik Elf, VD på Kommunfastigheter Eskilstuna.

Fredrik Elf.

– Kfast är samhällsbyggare och tar ett stort ansvar för Eskilstunas utveckling. Vi erbjuder olika boendeformer för alla faser i livet och vi arbetar med hållbarhet, trygghet, underhåll och utveckling. För att lyckas i vårt uppdrag har vi även en uppgift att ha en ekonomi i balans, precis som andra bolag, säger han vidare.

Ville höja med 8,2 procent

– Vi har i förhandlingen lyft fram hyresgästernas ökade levnadsomkostnader och att vi behöver hitta en rimlig avvägning mellan bolag och hyresgäster, säger Patrik Wunderlich, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen i Eskilstuna.

Patrik Wunderlich.

– Det unika förhandlingsläget har ställt krav på att båda parter är konstruktiva och försöker hitta lösningar som fungerar för både hyresgäster och bostadsbolag. Kfast hade ett initialt yrkade om 8,2 procent, och det stod tidigt klart att det krävdes en stor kompromissvilja för att komma överens. Trots det svåra förhandlingsläget innebär uppgörelsen att hyresgästerna slipper retroaktiva höjningar. En fråga som vi vet har oroat många hyresgäster, säger Patrik Wunderlich.

Rekordhöjning

Årets hyreshöjning med hela 4,45 procent får ses som en rekordhöjning för de Eskilstunabor som bor i Kommunfastigheters hyreslägenheter.

Läs också:

Hyresgästföreningen startar namninsamling för att stoppa hyreschocken i Eskilstuna

You May Also Like