Gröna bältet runt Havanna. Skissat av Eva Björklund.

Evas dagbok från Kuba (64) – Den 1 – 2 februari, 1969

Lördag 1.2

Gick och badade på morgonen. Det är härligt att stiga upp, gå ett kvarter och dyka ner i det friska rena vattnet för att vakna. På eftermiddagen hade jag vakttjänst på ministeriets garage från två till sju på. kvällen. Det var onödigt och meningslöst eftersom arbetarna gjorde övertid och var där hela dagen. Kom hem till en översvämmad våning. Vattenpumpen hade sprungit läck och allt vatten kom in i vår lägenhet. Det gick inte att få tag på någon som kunde laga den så vi fick ösa vatten hela natten.

Söndag 2.2

Hela planen för odlingarna.

Några vänner kom på besök och vi diskuterade huruvida Gröna bältet är ett misslyckande eller inte. Många hävdar att så är fallet eftersom så mycket förstörs och inte utvecklas som meningen var. Menar att det hela är ett slöseri med folks arbetskraft. Men de glömmer att man hela tiden räknat med att den procentuella ekonomiska avkastningen skulle bli mindre än när det gäller professionellt arbete eftersom svårigheterna i att låta amatörer odla upp ett så stort område är enorma. Man har aldrig räknat med att mer än 50% skulle lyckas perfekt. Det rör sig ju också om frivilligt arbete på fritiden för det mesta och tar alltså mycket litet från den vanliga produktionen, sker på tid som annars skulle användas improduktivt. I stället är den ideologiska behållningen stor.

Bevattning av odlingarna. Foto: Eva Björklund.

You May Also Like