Evas dagbok från Kuba (50) – De 8 – 11 november, 1968

Fredag 8.11

Kerstin, Dan och jag intervjuade en representant för OSPAAL, Organisación de Solidaridad con los Pueblos de Africa, Asia y America Latina (organisationen för solidaritet med folken i Afrika, Asien och Latinamerika), om gerillan i Latinamerika. Han berättade om de olika ländernas gerillor, om deras svå­righeter och politik. Den starkaste ansåg han vara den i Vene­zuela. Vi talade också om studentmotståndet, hur det växer sig starkare framför allt i Argentina och Brasilien.

Lördag 9.11

Foto: Eva Björklund, 1968.

Tio av våra stol- och bordprototyper blev hemförda till kon­toret och vi presenterade dem för våra arbetskamrater. Vi provsatt hela förmiddagen och kritik framfördes mot tekniska och funktionella svagheter. Men i stort sett var vi nöjda. Utveck­lingsarbetet fortsätter med friskt mod. Började läsa Cien años de soledad av Garcia Marques som nyligen utgivits på Kuba, blev helt fascinerad och gjorde inget mer den dan.

Måndag 11.11

Svenska kungens födelsedag, mottagning för diplomatkåren på ambassaden. Svenska kolonin var inbjuden och tog för sig av läckerheterna. Jag försökte snacka med kineserna. De var mycket vänliga men reserverade inför mina försök att dis­kutera politik. De är ju diplomater.

You May Also Like