I utställningen visas flera hundra nya teckningar av barn från hela Sverige…

Utställning om skogen invigs på Eskilstuna Konstmuseum

Välkommen in i Skogen! Så som den kan se ut när barn ritar den. Svenskt barnbildarkiv har med hjälp av Torshällakonstnären Niklas Mulari skapat en utställning som låter besökaren kliva in i en barnteckning. Utställningen öppnar på Eskilstuna Konstmuseum imorgon fredag (17 februari).

Skog är ett väldigt vanligt motiv i barns teckningar. Det gäller såväl äldre teckningar som nya. Forskning säger till och med att trädet kan vara det allra vanligaste motivet i en barnteckning.

Svenskt barnbildarkiv (SBBA) har gjort en djupdykning i arkivets samlingar och hittat flera tusen teckningar av träd. I utställningen “Skogen” får träden tredimensionellt liv.

Torshällakonstnären Niklas Mulari

För att skapa “Skogen”, tog SBBA hjälp av Torshällakonstnären Niklas Mulari. Han fick ta del av en mängd barnteckningar ur arkivet med motiven skog och träd. Med barnens bilder som utgångspunkt har han ritat och formgett träden i utställningen.

Niklas Mulari.

Flera hundra nya teckningar

I utställningen visas flera hundra nya teckningar av barn från hela Sverige. I utställningen presenteras också ett bildspel med teckningar gjorda av mellanstadieelever från olika delar av Sverige under förra året.

Sedan tidig höst 2022 har Svenskt barnbildarkiv jobbat med skogen som tema. Bland annat genom en teckningsinsamling med barns tankar om skogen – nu och i framtiden. Insamlingen kom till när SBBA blev kontaktade av skogsforskaren Ola Engelmark. Han behövde hjälp att fånga barns tankar om skogen till en kommande bok. SBBA gjorde därför en efterlysning av elever i mellanstadiet som ville delta med sina bildberättelser om vad skogen betyder för dem idag, och hur de ser på framtidens skog. Samtliga bilder som skickades in till arkivet under hösten visas nu i ett bildspel i utställningen.

Utställningen pågår under våren

Utställningen “Skogen” öppnar imorgon fredag (17 februari) på Eskilstuna Konstmuseum, och pågår sedan fram till och med 7 maj.

Eskilstuna Konstmuseum (Foto: Eskilstuna Kommun)

You May Also Like