S:t Eskilsils gymnasium – drabbat av nedstängning.

Skolnedstängningen – Folkhälsomyndigheten överkörd – Lärare i Eskilstuna mycket kritiska

Regeringen gick idag ut med en “rekommendation” om “nedstängning” till huvudmännen vid landets gymnasieskolor, komvux, högskolor och universitet  – med Corona-bekämpningen som som angiven anledning.

Nedstängningen av skolorna ska enligt “rekommendationen” innebära att elever/studenter inte skall befinna sig inom skolornas lokaler. Undervisningen ska “bedrivas på distans”.

De formella besluten om nedstängning sköt regeringen således över på kommunernas skolförvaltningar, friskoleägare och högskolestyrelser. Samtidigt som man gjorde klart att man “förväntade sig att rekommendationen skulle efterlevas”.

Dessutom tog man skydd av Folkhälsomyndigheten, som fick träda fram och klä skott som initiativtagare till rekommendationen.

Dock tyder mycket på att det snarare förhöll sig så Folkhälsomyndigheten, som hela tiden och ända fram till idag någon timme innan regeringens tillkännagivande offentligt klargjort att man motsatte sig skolstängningar. Något som man såg som verkningslöst. Exemplen från andra länder har avfärdats av Folkhälsomyndigheten som uttryck för politisk opportunism och försök att signalera “dådkraft”.

Också strax efter regeringens presskonferens och tillkännagivande av sin “rekommendation” vidhöll myndigheten sin ståndpunkt. I en intervju i eftermiddags (17/3) fick statsepidemiologen Anders Tegnell frågan om man ansåg att även grundskolor och förskolor skulle stängas ner. Han svarade då att det ansåg man inte, och han upprepade att Folkhälsomyndigheten motsätter sig stängning av skolor.

Anders Tegnell underströk så som tidigare även i denna intervju att all energi bör inriktas på att skydda riskgrupperna (dit den stora majoriteten av landets gymnasieelever och studenter förvisso inte kan föras) och vikten av att sänka takten i smittspridningen genom att alla som drabbas av symptom undviker kontakt med andra människor, i så hög grad som som möjligt.

Något verksamt vaccin kommer med största sannolikhet inte att kunna lanseras innan den pågående Corona-pandemin ebbat ut. Därför kommer “vaccineringen” att ske genom att tillräckligt många (enligt expertisen omkring 60 procent av befolkningen) blir smittade och på så sätt förvärvar immunitet. För Corona-drabbade ungdomar och friska människor under 70 år blir sjukdomsförloppet i de allra flesta fallen mycket lindriga.

Men det gäller att se till att de med lindrigt sjukdomsförlopp inte smittar människor som tillhör riskgrupperna. Därav uppmaningen till självisolering då symptom uppträder.

Ändå kommer några (så få som möjligt!) av de lindrigt sjuka att smitta sådana som tillhör riskgrupperna, och de till riskgrupperna hörande kommer att behöva intensivvård. För att hålla antalet intensivvårdsbehövande inom ramen för sjukvårdssystemets kapacitet är det därför viktigt att hålla ner smittospridningstakten även inom gruppen unga och motståndskraftiga.

Men Folkhälsomyndighetens ståndpunkt har hela tiden varit att nedstängning av skolor inte är en verkningsfull metod. Nedstängningarna drabbar naturligtvis eleverna och studenterna negativt, även om de sockras med så kallad “distansundervisning”. Inte minst drabbas eleverna på gymnasierna yrkesprogram, såsom fordonsprogrammet, byggprogrammet, elprogrammet etc.

Slutsatsen att Folkhälsomyndigheten körts över av politiker som i panik velat undvika anklagelser om “passivitet” och “handlingsförlamning” förefaller rimlig.

Flera lärare och skolledare på Eskilstunas kommunala gymnasieskolor, som eFOLKET har varit i kontakt med, har gett uttryck för stark kritik mot det beslut om nedstängning som kommunens förvaltning idag (17/3) lydigt tog. “Det sunda förnuftet har kastats överbord” och “eleverna studier offras utan att något positivt för riskgrupperna uppnås” har varit vanligt förekommande kommentarer bland lärare och skolledare i Eskilstuna.

You May Also Like