Bildskapare: Jorono / Pixabay.

Eskilstuna: Manifestationer för Palestina på fredag och lördag

Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna kommer också detta veckoslut att manifestera mot kolonialstaten Israel terror och folkfördrivningspolitik.

Detta veckoslut kommer tre manifestationer att äga rum i Eskilstuna. Detta med anledning av det så kallade Mello-arrangemanget i idrottsarenan som som nu sedan några dagar av pekuniära skäl kallas “Volvo CE Arena” (tidigare Stiga).

Över hela Sverige framförs nu protester mot att Israel, trots de pågående massakrerna i Gaza-området, ska tillåtas deltaga i EBU:s European Song Contest under finaldagarna i Malmö i början av maj.

Detta veckosluts manifestationer i Eskilstuna är en del av de många och omfattande protesterna som nu framförs i Sverige.

You May Also Like