Vilstabacken i Eskilstuna – ett populärt utflyktsmål för många Eskilstunabor under vinterhalvåret…

Osäkert kring Vilstabacken i Eskilstuna inför vinterns höga elpriser

De senaste åren har man satsat en hel del pengar i Vilstabacken i Eskilstuna: nya snökanoner, ny skidlift, ny pistmaskin och ny belysning. Dessutom har backen höjts och blivit 10 meter högre. Men inför den kommande vintern är det i nuläget osäkert hur det blir med verksamheten. Anledningen är förstås de skyhöga elpriserna.

– I nuläget finns det inga indikationer från Kommunen om att verksamheten ska påverkas, men nya beslut ska tas senare under året. Eventuellt kan det då bli aktuellt med vissa restriktioner. Det beror på hur elmarknaden ser ut och vilka elpriser som då gäller och så vidare, säger Magnus Isaksson, ordförande i skidklubben Tunafors Slalom i Eskilstuna som tillsammans med Eskilstuna Kommun ansvarar för Vilstabacken.

Kritiskt läge i Nyköping

I exempelvis Nyköping är just nu verksamheten för Ryssbergsbackens skidanläggning inför den kommande vintern mycket osäker. Friluftsfrämjandet, som idag driver Ryssbergsbacken, konstaterar att man i dagsläget inte har tillräckligt med pengar för att kunna möta de elpriser som stundar. Man skulle behöva få till ett samarbete med Nyköpings Kommun eller företag som kan gå in och stötta upp ekonomiskt.

I Eskilstuna har man alltså än så länge inte fått några signaler om att Vilstabackens verksamhet ska påverkas i vinter, enligt Magnus Isaksson på Tunafors Slalom. Men elmarknaden är just nu mycket osäker och det är för tidigt att med säkerhet säga hur vintern kommer att se ut…

Läs också:

You May Also Like