– Cirkulationsplatsen är inte bara ett steg för att lösa nuvarande problem, utan också en del av vår större vision för en säkrare och mer hållbar trafikmiljö i Eskilstuna, säger Sarita Hotti (S), Stadsbyggnadsnämndens ordförande. På bilden ses Djurgården i Eskilstuna – Kungsladugårdsgatan till vänster i korsningen. Det är här som det i rusningstrafik ofta uppstår långa köer och kaos. I bakgrunden skymtar Mälarsjukhuset som just nu är under en stor om- och tillbyggnation, vilket inte har gjort trafiksituationen bättre…

Byggstart för cirkulationsplats vid Strängnäsvägen i Eskilstuna – ”Ber invånarna om tålamod och förståelse”

I slutet av vecka 43 inleds förberedelserna inför byggstarten av den nya cirkulationsplatsen på Strängnäsvägen i Eskilstuna. Målet med cirkulationsplatsen är att förbättra trafiksituationen i området, vilket eFOLKET tidigare skrivit om. Trafiksituationen i stadsdelen Odlaren har under de senaste åren blivit alltmer ansträngd, inte minst på grund av arbetet med nya Mälarsjukhuset.

För att minska köbildning och förbättra säkerheten för alla trafikanter byggs nu korsningen Kungsladugårdsgatan/Strängnäsvägen om till en cirkulationsplats, eller rondell som många brukar kalla det.

Arbete även nattetid

– Vi väljer att sätta igång med bygget under höstlovet, en tidpunkt då pulsen på vägarna är lite lägre. Och genom att även jobba nätter så hoppas vi kunna ge en smidigare och säkrare trafikmiljö så snabbt som möjligt, berättar Linus Andersson, trafikplanerare på Eskilstuna Kommun.

Linus Andersson.

Bra att veta:

  • Förberedelser under vecka 43: Under vecka 43 börjar man bygga de provisoriska vägarna. Detta för att säkerställa en smidig omledning när den riktiga byggnationen inleds följande vecka.
  • Byggstart under höstlovet vecka 44: Direkt efter förberedelserna påbörjar man arbetet med cirkulationsplatsen. Det sker under höstlovsveckan, då trafiken vanligtvis är lugnare. Förväntad byggtid är cirka fyra veckor.
  • Nattarbete: I syfte att snabba på byggprocessen kommer arbete också att utföras under nattetid.
  • Tillfälliga övergångsställen: Man ska visa hänsyn om man passerar byggarbetsplatsen. Man bör också vara extra uppmärksam vid de temporära övergångsställen som kommer att finnas i närheten av arbetsplatsen.

“Kommer bli ett lyft”

– Vi är medvetna om de utmaningar som trafiksituationen i området har medfört, särskilt med den ökade trafiken kopplad till Mälarsjukhuset. Cirkulationsplatsen är inte bara ett steg för att lösa nuvarande problem, utan också en del av vår större vision för en säkrare och mer hållbar trafikmiljö i Eskilstuna. Vi är övertygade om att detta kommer att bli ett lyft och ber invånarna om tålamod och förståelse under byggnationstiden, säger Sarita Hotti (S), Stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Sarita Hotti.

Förväntad byggtid är cirka fyra veckor.

Läs också:

Eskilstuna: Ny cirkulationsplats på Strängnäsvägen ska förbättra trafiksituationen i Odlaren

You May Also Like