Eric Blair, alias George Orwell (1903 -1950)

Eric Blair föddes i Bengalen i Indien 1903 avled i London 1950. Han tog sig namnet George Orwell på grund av att hans far hade tjänstgjort i den brittiska koloniseringen av Indien som militär. Det avskydde den unge Eric Blair som redan i unga år blev socialist och för att inte stöta sig med sin far och övrig släkt tog han sig namnet George Orwell efter sin debut som författare i början av 1930-talet. Men Eric Blair blev dock mer eller mindre tvungen att under en period tjänstgöra i den brittiska koloniseringen av Indien och det skrev han sedan om i den tyvärr bortglömda romanen Dagar i Burma. Genom boken får läsaren en bred och intressant inblick i hur den brittiska koloniseringen av Burma gick till. George Orwell var då polisofficer.

De två romaner som kanske mest förknippas med George Orwell är Djurfarmen och kanske framförallt romanen 1984. Dessa båda romaner hänger i mångt och mycket ihop genom att de skildrar ett samhälle som håller sina medborgare under hård kontroll och där alla övervakas dygnet runt. De båda böckerna kom på 1940-talet. Romanen 1984 utges nuförtiden i pocket och har tryckts upp ett antal gånger liksom även Djurfarmen som är en allegori över en diktaturstat. Under spanska inbördeskriget deltog George Orwell i striderna runt Barcelona där han var chef för en pluton syndikalister. Han blev dock sårad under dessa strider mot fascisterna och blev förd till sjukhus i England för vård. Några år senare mot slutet av 30-talet skrev han en hyllning till de stridande som hade kämpat, dock förgäves, mot Francos fascister, en litterärt reportage som fick titeln Hyllning till Katalonien.

Under hela sitt liv som författare och journalist tog George Orwell alltid ställning för de fattiga och förtryckta. Det kommer fram i hans debutroman som kom ut i början på 30-talet med titeln Nere för räkning i London och Paris. Läsaren får en djup och skakande inblick i hur de allra fattigaste fattiga levde i slutet av 1920-talet i de båda miljonstäderna. Vill man bara få en kort inblick i George Orwell breda författarskap kan man läsa hans novellsamlingar med titeln Mitt framför näsan som består av en stor samling av korta essäer och reportage från bland annat London .Under senare delen av sitt liv drog George Orwell sig tillbaks från offentligheten och bosatte sig på en av de många småöarna utanför Skottlands kust.

Kjell Andersson

You May Also Like