JCDecaux, företaget som ansvarar för utomhusreklamen. Foto Rolf Waltersson

Om reklam, ansvar och etiska gränser

Den här insändaren skickade jag till Eskilstuna-Kuriren för ett par veckor sedan. Troligen kommer den inte att publiceras. Därför tar jag med den som ett inpass i eFOLKET så har jag inte skrivit den helt i onödan. Några svar frågorna jag ställer till reklamföretaget JCDecaux kommer vi förmodligen inte att få. Men det kan ändå vara intressant att fundera på vilket ansvar de har som sätter upp all denna spelreklam. Gör det bara “sitt jobb”? Eller kan de tacka nej till att vara springpojke till spelbolagen?

I flera debattartiklar i Eskilstuna-Kuriren har jag kritiserat spelbolagen och deras förödande reklam som bidrar till att människor hamnar i spelmissbruk, ett missbruk som många gånger slutar i mänskliga tragedier.

Jag har krävt att Eskilstuna kommun förbjuder spelreklam på reklamtavlor som står på kommunens mark. Det är dubbelmoral med spelreklam på kommunens mark samtidigt som kommunen enligt lag har ett ansvar att förebygga spelmissbruk samt ge stöd och hjälp till de som hamnar i missbruk.

Tack vare en motion från vänsterpartiet får våra kommunpolitiker snart ta ställning i den här frågan. V vill att kommunen sätter etiska gränser för reklam, bland annat pekas spelreklam ut som något som ska förbjudas på den mark kommunen ägen.

För egen del vill jag se ett totalförbud mot all spelreklam precis på samma sätt som det är förbjudet med tobaksreklam.

Nu vill jag vidga debatten om spelreklam och ansvar genom att rikta mig direkt till det företag som sköter dessa reklamtavlor inom vår kommun. Det är det franska multinationella företaget JCDecaux, som inriktar sig på utomhusreklam. Deras svenska dotterföretag, JCDecaux Sverige AB, har ett avtal med kommunens som är så gammal som från 1991.

Jag tar för givet att JCDecaux Sverige AB följer debatten om spelreklam och de problem som spelmissbruk leder till. De vet säkert också att många människor är innerligt trötta på all spelreklam som sköljer över oss som en flodvåg. Inte bara utomhusreklam utan även i TV, tidningar och andra medier.

Mina frågor till JCDecaux Sverige AB är:

Har ni några etiska regler, några gränser, där ni själva säger nej till spridning av viss typ reklam?

Har ni några betänkligheter till att sprida spelreklam?

Kan ni tänka er att självmant upphöra med spelreklam på era reklamtavlor?

Jag ser fram mot svar på mina frågor här i Eskilstuna-Kuriren.”

Rolf Waltersson

Eskilstuna

 

You May Also Like