Här är det sex bilar inom avståndet för tresekundersregeln. Foto: Rolf Waltersson.

En pilsner…två pilsner…tre pilsner. Om egoismen och respektlösheten i trafiken

Varför blir vi som förbytta bakom ratten?

Hetsen på vår vägar blir allt värre. Det går fort. Det hålls för korta avstånd. Det “slarvas” vid stopptecken, och så vidare.

Jag har skrivit flera gånger tidigare i eFOLKET. 23 maj 2020 under rubriken “Hastighetsbegränsning strider mot allt mänskligt förnuft”. 2 november 2019 under rubriken “När fartblindheten döljer sikten”. 31 oktober 2019 “Fartblindhet”, som handlar om att man kan teckna försäkringar mot fortkörningsböter.

Själv tycker jag det är väldigt olustigt att ha personbilar, lastbilar och långtradare liggande tätt bakom. Tvingas jag göra en hastig inbromsning om en älg, rådjur, eller annat springer upp tätt framför min bil, är det min nacke som knäcks när jag blir påkörd bakifrån. Det är jag som blir allvarligt skadad och får leva med svåra smärtor kanske för resten av livet. Det behövs inte ens en kraftig påkörning för att skadorna ska bli svåra av pisksnärten i nacken.

Även där det finns viltstängsel händer det att småvilt, som harar, rävar och grävlingar hamnar på vägen och blir påkörda. Så risken för trafikolyckor är inte “försumbar”.

Dessutom orsakar för korta avstånd och höga hastigheter seriekrockar där många bilar kör in i varandra. Inte minst vid halt väglag därför att man inte anpassar farten efter omständigheterna.

Det är bara att googla “bilder på seriekrockar” så hittar ni mängder med skräckexempel på fruktansvärda seriekrockar.

Jag kommer ihåg när jag tog körkort för 58 år sedan att man fick lära sig “tresekunders-regeln”. Man skall hålla MINST tre sekunders avstånd till framförvarande fordon. Man tog sikte på ett märke som framförvarande bil passerade, ett vägmärke, en målad vägmarkering, eller något annat. Sedan räknade man – en sekund…två sekunder…tre sekunder – innan man själv var framme vid märket man tagit sikte på.

Det är säkerhetsavståndet man måste hålla för att hinna reagera om framförvarande bil tvärnitar.

Om hastigheten är 50 km/tim hinner man 14 meter per sekund. Det betyder att man skall hålla drygt 40 meter till framförvarande bil om man följer “tresekunders-regeln”.

Vid 110 km/tim hinner man 30 meter per sekund, vilket betyder att man skall hålla minst 90 meters avstånd till framförvarande fordon.

Vill man inte räkna sekunder går det lika bra att räkna pilsner – en pilsner…två pilsner…tre pilsner.

Jag beslutade mig för att göra en egen, högst amatörmässig, undersökning av hur det ser ut när det gäller att hålla avstånd. Jag valde en bro vid Folkesta som utsiktsplats. Under mig hade jag E20 där högsta tillåtna hastighet är 100 km/tim. Vajerräcke i båda riktningarna vilket betyder att omkörningar inte var möjliga.

Teleobjektiv är bedrägligt eftersom motivet “trycks ihop” och avstånden mellan fordonen ser kortare ut på bild än vad de är i verkligheten. Därför räknade jag mina pilsner genom att ta sikte på de vita stolparna med reflexer som står med jämna mellanrum på vägbanans högra sida.

Jag räknade, en pilsner…två pilsner…tre pilsner, när bilarna kom i sina 100 km/tim. Förmodligen drygt den hastigheten eftersom de flesta kör fortare än så.

Tre sekunder visade sig vara avståndet mellan 3 sådana reflexstolpar.

Jag stod på bron och fotade och räknade. Jag höll på i en timme. Jag påstår att det knappast var någon som höll sina tre sekunders avstånd. När det var som tätast inpå noterade jag 6 bilar mellan dessa 3 reflexstolpar. Alltså bara en bråkdel av en sekund i avstånd mellan bilarna.

Vid flera tillfällen noterade jag att det var på sin höjd ett par billängders avstånd mellan personbilarna. Vid några tillfällen var det bara en billängds avstånd. En normallång personbil är cirka 4,5 meter lång. Till exempel en Volvo V60 är 4,71 meter.

Ett par billängder är alltså ungefär 10 meter.

5-10 meters avstånd när det går 100 km/tim, och drygt det, är ju helt sanslöst!

I Norge, där man ser allvarligt på såna här trafikbrott, heter det “aggressiv körning” och kostar 6000 kronor i böter.

Här i Sverige ser man “mildare” på detta och böterna är upp till 2000 kr. Men hur många är det som blir fällda för “aggressiv körning”, eller “inte anpassat avstånd” som det står i lagtexten.

Ur den vinkel jag stod på bron kunde jag se att förvånansvärt många, även yrkesförare, pratade i mobiltelefon samtidigt som de körde väldigt nära framförvarande bilar. Pratar man i mobilen, läser sms och sånt, samtidigt som man kör, är ju reaktionstiden ännu längre om något skulle hända.

Dessutom är det numera förbjudet att använda mobil samtidigt som man kör.

Jag avslutade min lilla studie genom att själv köra ett par mil på E20. Jag höll mina lagstadgade 100 km/tim. De sträckor där det vara vajerräcke och omöjligt att köra om, samlade jag på mig en bilkö. När det sedan blev tvåfiligt blev jag omkörd av samtliga, varav en del blåste förbi i rasande fart, som för att ta igen de futtiga sekunder av livet som gått förlorade genom att tvingats köra “för sakta” under någon kilometer.

Ingen, jag säger ingen, tyckte att man skulle hålla sig inom gällande hastighetsgräns. Kanske man uppfattar det som att det är “lägsta tillåtna hastighet” när det står 100 på skylten.

Det var nog en och annan som svor åt mig och tyckte att det var jag som var trafikfaran:

“Jävla kepsgubbe!”

Rolf Waltersson

You May Also Like