Bilden föreställer kväkarnas möteshus i Wilmington, Delaware.

Andlighet 2: Slaveri 1776–1865

“We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal.”

Raden är från den amerikanska självständighetsförklaringen, undertecknad 4 juli 1776 (och sedan dess nationaldag), men vad betyder den? Flera av grundlagsfäderna hade egna slavar, som många av dem befriade efter sin död, men ändå. “Man” betyder alltså inte hu“man” (människa) eller wo“man” (kvinna). Snarare är det vita män, som är skapade lika.

Sommaren 2013 stod jag alltså i vännernas möteshus i Wilmington, Delaware. En kvinna berättade om den underjordiska järnvägen och visade en karta. Jag förstod inte då, tolkade henne bokstavligt och imponerades över en så stor underjordisk järnväg redan på den tiden, som sträckte sig över halva USA och in i Kanada.

Slaverimotstånd av religiösa, sociala eller moraliska skäl kallas abolitionsism. Rörelsen utgick från kväkarna, som tror på Gud i varje människa. Att förslava en människa är som att förslava Gud. Två ledande motståndare hette båda Harriet, Beecher Stowe som skrev Onkel Toms stuga och Tubman.

Den stolta fristaden

I Den stolta fristaden reser Honor Bright från England till Ohio med sin syster, som ska gifta sig där. Men de hinner knappt sätta foten på amerikansk mark, innan systern dör i gula febern. Erfarenheten av kväkarnas historia, tro och traditioner liknar mina egna, som om Tracy Chevalier inte bara läst på, utan upplevt dem själv.

Slaveri var en lukrativ marknad. Ägarna accepterade förstås inte att deras slavar rymde, utan skickade jägare efter dem. I boken heter han Donovan och trakasserar Honor. Driver med hennes kväkartro och att hon är så tyst, inte får ljuga eller ha hemligheter. Men som många onda personer, drar han det kortaste strået.

Honor gifter sig med mjölkfarmaren Jack Haymaker, men äktenskapet är olyckligt. Hon förnimmer skuggor i förråd och andetag i vedskjul. Muggar med vatten töms på innehåll och tallrikar med mat försvinner överallt. Staden är en säker anhalt på den underjordiska järnvägen norrut mot Kanada.

Men att gömma slavar undan jägare var så klart olagligt, bestraffat med böter eller fängelse, och ger Honor problem med familjen. Slutligen får hon nog och använder, trots att hon är havande, den underjordiska järnvägen till att fly själv. Honor hamnar hos sin vän Belle och föder där dottern Comfort.

Abraham Lincoln

I Lincoln (från 2012) är inbördeskriget inne på sitt fjärde år. Det krig som alltid sägs handla om slaveriet, men som också handlade om ekonomiska styrkeförhållanden och misstro mot centralmakten. Samtidigt med kriget försöker han få igenom ett tillägg till konstitutionen, det trettonde med ordalydelsen:

Section 1: Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.

Man glömmer kanske att Lincoln och nordstatarna var republikaner, sydstatarna demokrater. Det ändrades inte förrän 1964, när Lyndon B Johnson undertecknade The Civil Rights Act, och har sedan dess varit tvärtom. Teorin motsägs dock, bl.a. av professor Carol Swain, som menar att något sådant byte aldrig ägt rum.

Man glömmer också hur långt norrut gränsen mellan sidorna gick. Jeffersons Virginia t.ex. räknades som sydstat, trots att den kan sägas ligga i norra USA. (Många gränsstater tillät dessutom slaveri, utan att lämna Unionen. När Virginia bröt sig ur USA bröt West Virginia sig ur och upptogs som stat 20 juni 1863.)

En annan viktig person i filmen är Thaddeus Stevens (Tommy Lee Jones), som ledde den radikala falangen av Republikanerna. Han bekämpade slaveriet och bidrog till att tillägget godkändes. 9 april 1865 kapitulerade sydstaterna och återinträdde i Unionen. Fem dagar senare sköts Lincoln på en teater, den första och en av fyra mördade presidenter.

Trots avskaffat slaveri tog det ytterligare hundra års kamp för svarta att uppnå medborgerliga rättigheter. En ledare var Martin Luther King, som praktiserade icke-våld inspirerat av Gandhi (mer om det i nästa del). Men frågan är om slaveriet är avskaffat i dagens USA? En majoritet av de som lever under fattigdomsgränsen eller innehar låglönejobb är svarta. Slaveriet leve kvar, det har bara bytt skepnad.

Av Tobias Persson

Litteratur:

Den sista fristaden av Tracy Chevalier.

Serien “Andlighet”

  1. Två föregångare
  2. Slaveri
  3. Icke-våld
  4. Kongo-Kinshasa
  5. Pingströrelsen
  6. Fanatism
  7. Folkbildning och mötesdemokrati

You May Also Like