Räcker hur länge som helst! Foto: Visualhunt.

Ekosocialism eller kollaps

Intervju med Daniel Tanuro

Den kanadensiske ekosocialisten Daniel Tanuro, som nyligen har publicerat en bok “Trop tard pour être pessimistes! ´Ecosocialisme ou effodrement” (För sent att vara pessimistisk! Ecosocialism eller kollaps), intervjuas på CADTM.

Daniel Tanuro anser att “det finns en oförsonlig motsättning mellan den ekonomiska tillväxten, som är en del av det kapitalistiska produktionssättet, å ena sidan och de ekologiska gränserna på planeten å andra sidan.”

– Detta är uppenbart när det gäller klimatfrågan, säger han. Det är inte möjligt att rädda klimatet utan en radikal minskning av den slutliga energiförbrukningen. Men för att det kapitalistiska systemet ska fungera krävs en ständigt ökad tillväxt som ökar förbrukningen av energi för transport och tillverkning av varor.

– Det moderna kapitalistiska jord- och skogsbruket, där naturliga biotoper förstörs, vilket leder till avskogning samt ensidig odling av industrigrödor, som soja, för uppfödning av till exempel höns- och grisar är orsaken till den ökade risken för pandemier, anser Daniel Tanuro. Troligen når vi den punkt där situationen blir ekologiskt ohållbar. Cirka hundra miljoner hektar mark används numer för produktion av sojabönor för att föda upp boskap. Med den nuvarande utvecklingshastigheten kommer 120 miljarder djur att slaktas årligen om 30 år. Det är 50 gånger mer än 1960! En sådan mängd boskap skulle kräva två planeter. Det finns en orsak till detta misslyckande att ta hänsyn jordens miljö. Detta återspeglar uppenbarligen kapitalets kortsynthet.

– Utvecklingen av vaccin gör det möjligt för det kapitalistiska systemets entusiaster att lugna sig och låtsas att pandemin bara är en parentes. Men deras lättnad kan vara kortvarig. Fler pandemier kommer. Och andra, allvarligare katastrofer fortsätter att växa i tysthet.

– Den kris som Coronapandemin utlöst är en historisk händelse. Kapitalismens ekologiska förstörelse har skapat en boomerangeffekt som slår tillbaka mot kapitalismen. De är inte helt nytt: vi har tidigare upplevt sådana lokala effekter. Till exempel, den omfattande vinderosionen av de södra slätterna i USA under 1920- och 1930-talet, som berodde på beslutet att odla upp ömtåliga jordar, vilka var olämpliga för spannmålsproduktion. Men det är första gången som detta nu visar sig på global nivå och det finns inget vaccin mot klimatförändringar, konstaterar Daniel Tanuro.

Utvecklingen av vaccin gör det möjligt för systemets entusiaster att lugna sig själva och låtsas att pandemin bara var en parentes. Men deras lättnad kan vara kortvarig. Fler pandemier kommer. Och andra, allvarligare katastrofer fortsätter att växa i all tysthet, förutspår Daniel Tanuro

Foste Hjälte

You May Also Like