Domedagsklockan framflyttades torsdagen 23 januari 2019

Det är endast 100 sekunder – 1 minut och 40 sekunder – till midnatt, det vill säga mänskligheten är närmare en utplåning än någonsin tidigare enligt forskarna vid Atomic Bulletin’s Science and Security Board.

I fjol flyttade forskarna fram klockan till 2 minuter före midnatt det vill säga, 120 sekunder från midnatt. Det innebar att man då ansåg att hotet då var lika allvarligt som under kalla krigets värsta period. Nu flyttades vi alltså ytterligare 20 sekunder närmare “domedagen”. Hotet som kan innebära mänsklighetens utplåning betraktas alltså från och med nu som större än när konfrontationerna mellan USA och Sovjetunionen var som störst på 1960- och 70-talet.

Forskarna pekar på att under kalla kriget reagerade politikerna på farorna och gjorde genom avtal faran för utplåning av mänskligt liv mindre. Därför kunde domedagsklockans visare då flyttas bakåt. Men i fjol nådde risken åter alltså samma höga nivå som under den värsta fasen av kalla kriget.

När man i år flyttar klockans visare ytterligare 20 sekunder närmare midnatt, så är det ett tydligt tecken på att världen idag är farligare än någonsin, alltså större än under kalla krigets värsta period av politiska motsättningar och militära hot.

I år motiveras flytten av klockans visar ytterligare 20 sekunder närmare midnatt därför att de globala ledarna varken har lyckats hantera varken hoten från en kärnvapenkonflikt eller har genomfört tillräckliga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

De nationella politiska ledarna har tvärtom avslutat eller underminerat flera stora vapenkontrollfördrag och förhandlingar under det senaste året, vilket skapat en miljö som bidrar till en förnyad kärnvapenkapplöpning, spridning av kärnvapen och sänker hindren för kärnvapenkrig. Politiska konflikter angående kärnkraftsprogram i Iran och Nordkorea har förblivit olösta och förvärrats. Samarbete mellan USA och Ryssland om vapenkontroll och nedrustning är obefintligt.

Man konstaterar visserligen att under det senaste året har vissa länder vidtagit åtgärder för att bekämpa klimatförändringar, men andra – inklusive USA, som dragit sig ur Parisavtalets överenskommelser, och Brasilien, som demonterade politik som skyddade Amazonas regnskog – har tagit stora steg bakåt. FN:s toppmöte om klimatåtgärder i september 2019 betraktas som ett misslyckande med “vackra tal”, men “utan med konkreta planer.”

H Foste Hjälte

Atomic Bulletin’s Science and Security Boards motivering finns att läsa i eFOLKET med rubriken: 24/1 – Closer than ever – It is 100 seconds to midnight under kategorin kosmopolitiskt.

Länkar:

You May Also Like