Bildskapare: Hosny Salah / Pixabay.

Den israeliska kolonialstatens dubbel-terror

Flera hjälporganisationer pausar eller begränsar nu sin verksamhet i Gaza-området. Detta som en direkt följd av den israeliska krigsmaktens likvidering av sju hjälparbetare tillhörande World Central Kitchen (WCK).

De sju färdades i tre bilar, lastade med förnödenheter. Efter rapportering av planerad färdväg till israeliska armén begav de sig in i norra Gaza. Avståndet mellan den första och den sista bilen var 2,5 kilometer. Bilarnas tak var tydligt märkta med WCK:s emblem. Ändå angreps de tre bilarna från luften av den israeliska krigsmakten.

Antalet hjälparbetare som dödats anges nu uppgå till 200. FN, Läkare utan gränser och alla andra hjälporganisationer beskriver situation som fruktansvärd och exempellös.

Det bistånd som nu når den svältande och plågade befolkningen beskrivs också av alla som helt otillräckligt, som droppar i havet.

Israels syfte med att hindra FN:s biståndsorganisation UNRWA att föra in förnödenheter, liksom Israels terror mot hjälparbetare i Gaza-området, är att öka den palestinska befolkningens plågor. Det handlar om en dubbel terror. Terrorn mot hjälparbetarna syftar till att förstärka terrorn mot Gazas invånare.

Och terrorn mot befolkningen syftar till fördrivning, ett fullföljande av den fördrivning som inleddes 1948, då 750 000 palestinier drev på flykt, och som upprepades 1967, då ytterligare 300 000 tvingades fly.

Talet om att det som nu sker i grunden handlar om en konfrontation med Hamas är en rökridå – en förevändning för att i stor skala och systematiskt kunna angripa den palestinska befolkningen. Talet om att de dödade civila – nu 33 000, varav närmare hälften barn – inte dödats avsiktligt är en cynisk bluff. En bluff som gång på gång rämnat då lösmynta israeliska regerings- och parlamentsledamöter i klartext gett uttryck för folkmordsplanen bakom de militära operationerna, och då verklighetens  ohyggliga fakta nått omvärldens kännedom.

Varje nu förekommande eldstrid med Hamas och andra milisgrupper fungerar för den israeliska regeringen som en förevändning för att kunna gå vidare med den grymma terrorkrigföringen mot den försvarslösa palestinska befolkningen. På samma sätt som attacken 7 oktober – vilken Israels regering försökt inbilla omvärlden att man i förväg inte hade en aning om – fungerade som en förevändning för att i stor skala inleda folkmordsangreppet.

Samtidigt som angreppet på befolkningen i Gaza-området inleddes gick de fascistoida bosättarligorna, med krigsmaktens understöd, till angrepp mot den palestinska befolkningen på Västbanken. Att det slutgiltiga målet även här handlar om fördrivning är bosättarna och deras politiska representanter i den israeliska regeringen och det israeliska parlamentet helt öppna med.

LÄS OCKSÅ:

Är kolonialstaten Israels strategi eskalering i riktning mot regionalt storkrig och direkt involvering av USA? – eFOLKET, 2 april 2024.

You May Also Like