DEN BLÅ ELITEN

Moderate talespersonen Tomas Tobé
önskar nationellt förbud mot tiggeri.

Den armes lott i spe och ve
den ska de rika slippa se.
Dessutom har de fattige
just sett sig mätta på Tobé.

De rika för i överflöd
sin klasskamp för sitt levebröd.
De sitter i sin skattenöd
och tigger etableringsstöd.

Förbud, förbud är allt de vill
på fattigdomens marknadsplats.
Och friheten… april, april…
den blå elitens snedseglats.

You May Also Like