Än så länge finns dessa rör överallt i vårt samhälle – i skolor, på arbetsplatser, och till och med i våra hem…

De gamla lysrören har tjänat ut – nu ska de bort från marknaden

Många av oss har säkert ett och annat lysrör i hemmet. Kanske i badrummet. Eller ovanför spisen. Men nu ska den gamle trotjänaren bort – det har EU bestämt.

Lysrör är idag en mycket vanlig ljuskälla som används i armaturer i många olika typer av lokaler. Under lång tid har lysröret setts som ett bra alternativ till vanliga glödlampor, då de inte bara ger en stark och bra belysning, utan också har varit mer energisnåla än vanliga glödlampor. Men det var förr, idag finns nästan inga “vanliga” glödlampor kvar, och tekniken går ständigt framåt. Nu under 2023 fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden. De ersätts i stället av LED-alternativ som är effektivare och som har lika bra eller till och med bättre funktion.

Varför fasas lysrören ut?

EU har beslutat att fasa ut belysning med kvicksilver. Användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ska ersättas och begränsas. Förutom att de gamla lysrören innehåller kvicksilver är de inte heller lika energieffektiva som LED-lysrör och andra LED-alternativ.

LED-belysning kan halvera elanvändningen

Om man byter till LED-belysning kan man nästintill halvera elanvändningen för belysning i en lokal. Med smart styrning som är anpassad till verksamheten och de som använder lokalen kan man spara ytterligare 20 till 40 procent. Med bra belysning som håller länge minskar kostnaden för underhåll i framtiden.

– Det finns mycket att vinna på att byta till LED-belysning. Det är ett av de snabbaste sätten att minska användningen av el i kommuner och regioner, säger Peter Bennich, belysningsexpert på Energimyndigheten.

Peter Bennich.

Idag finns ett stort utbud av effektiva och kvicksilverfria LED-lysrör och LED-armaturer som kan ersätta lysrör och lampor med kvicksilver i. Om man funderar på att behålla de gamla armaturerna och byta från lysrör till LED-lysrör är det viktigt att tänka på elsäkerheten.

“Bra tillfälle att se över sin belysning”

– Det här är ett bra tillfälle för kommuner och regioner att se över belysningen i sina lokaler och passa på att byta till armaturer som är speciellt anpassade för LED-belysning, säger Peter Bennich.

Successiv utfasning startar nu

Utfasningen startar redan nu under 2023 och beräknas pågå i cirka fem år. Så småningom kommer det inte längre gå att köpa lysrör som innehåller kvicksilver.

Lampor med kvicksilver kommer finnas kvar för begränsad användning

Det finns lampor som innehåller kvicksilver som kommer att finnas kvar fram till att det finns effektivare lampor utan kvicksilver som kan ersätta dessa. Det är till exempel lampor som är anpassade för att fungera i lättantändliga miljöer. Ett annat exempel är metallhalogenlampor som används i gatubelysning som också kommer att finnas kvar tills vidare.

You May Also Like