Gärna medalj – Men först en rejäl pension

Ni har säker sett den slagkraftiga socialdemokratiska valaffischen “Gärna medalj- Men först en rejäl pension” från extravalet 1958 som utlystes därför att det uppstått dödläge i pensionsfrågan.

Jag hörde att man åter ska börja dela ut kungliga ordnar till svenska medborgare.

Sedan 1700-talet har det funnits kungliga ordnar som delats ut till både svenska medborgare av “finare” börd. Med även utländska “högdjur” har genom åren fått dessa fina utmärkelser som har sin härstamning från adelstiden.

Det har varit Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjäneorden och Vasaorden. Kollar man vilka som mottagit dess utmärkelser genom tre århundraden finner man en övervikt av riddar och kommendörer, överstekammarjunkare, underståthållare, kammarherrar, landshövdingar, justitieråd och envoyéer.

Bland namnen är det många “von” och “af” som visar att det inte är vem som helst kan bli utvald.

Den är många “von Silfverfjärtar” och “af Gyllenpruttar”.

Tittar man vilka som fått dessa ordnar genom tiderna studsar man till ibland. Där hittar man:

Benito Mussolino som fick Serafimerorden 1930.

Även Rumäniens diktator Nicilae Ceausescu mottog Serafimerorden ur kungens hand 1980.

Vasaorden utdelades 1938 till det tyske adelsmannen, politikern, diplomaten och militären Franz von Pappen.

I hans CV kan man läsa att han var tysk rikskansler 1932 och ingick i Adolf Hitlers regering där han var vicekansler från 30 januari 1933. von Pappen ansågs vara en av männen som hjälpte Hitler till makten. I november 1945 ställdes han inför militärtribunalen i Nürnberg åtalad för “planerande av anfallskrig” och “brott mot freden”. Domstolen fastslog att von Pappen hade hjälpt Hitler att gripa makten, men att han inte deltagit i Tysklands planer på anfallskrig.

Detta visar att man ska vara försiktig med att utdela medaljer och resa monument. Alla kanske inte är så ädla som det kan se ut. Och sett i historiens backspegel kan vissa hyllningar verka minst sagt pinsamma. Ett par exempel:

Vår “hjältekonung” står fortfarande staty i Kungsträdgården där han pekar med hela handen mot öster.

I Norrköping finns statyn över Louis De Geer, mannen som var fader till den svenska industrin. Samme Louis De Geer som också var fader till den svenska slavhandeln.

Visst känns det lite knepigt?

Men i mitten på 1970-talet ansågs det som “mossigt” att så tydligt markera ett unket privilegiesamhälle, att utdelningen till svenska medborgare avskaffades. Det var faktiskt socialdemokraterna som låg bakom detta.

Men det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Nu, nästan 50 år senare, ska man åter börja dela ut dessa ordnar. Riksdagens talman Andreas Norlén uttrycker sig lyriskt. Det gör även Hans Ekström (S), riksdagsman från Eskilstuna och ledamot i konstitutionsutskottet.

Men han betonar att det inte ska gå till som vid den gamla tiden:

“Det är någon som gör en extra insats för samhället, t.ex. vid en storbrand som ska få en orden. Inte bara för att du är generaldirektör”, Säger Hans Ekström ((S) till Sveriges radio.

Nu kan man gå in på hovets hemsida och föreslå “vem som helst” som man vill ska få en orden ur kungens hand.

Det var endast (V) som satte sig på tvären när man nu återinför utdelningen av ordnar till svenska medborgare:

“Det återspeglar ett föråldrat system. Även om man säger att det är modernt så är det inte det. I sådana här system är det de som är närmast makten som kommer att premieras”, säger Jessica Wetterling (V), ledamot i konstitutionsutskottet.

Den som lever får se. Blir det någon hjälte, någon sjuksköterska eller vårdbiträde inom sjukvården, som får medalj av kungen? Elle en städerska, ja det är ju mest kvinnor som städar, som får medalj för att hon är en baddare på att städa sjukhustoaletter? Blir det någon inom hemtjänsten som för låg lön ilar från den ena “brukaren” till den andra?

På tal om när det kan gå fel när man delar ut bemärkelser

Hur kunde Henry Kissinger få Nobels fredspris? Han som hade ett huvudansvar för USA:s folkmord i Vietnam.

Och Obama. Varför fick han fredspriset? För att han skickade ännu fler soldater till Afghanistan? För att han avlyssnade även sina vänners telefoner (Angela Merkels med flera). Man gjorde ju satir av Obama genom att ändra hans slogan “Yes we can” till “Yes we scan” (se bifogad bild).

Eller fick han fredspriset i förskott – för något man trodde att han skulle göra? Själv säger han att han inte riktigt vet varför han fick fredspriset.

Obama installerades som president 20 januari 2009. Drygt åtta månader senare, i början av oktober, meddelar norska Nobelkommittén att Obama är fredspristagare 2009.

Enligt Svenska Dagbladet får Obama priset “för hans arbete för att lösa globala kriser och skapa en kärnvapenfri värld”. Gjorde han allt detta på 8 månader och samtidig som han skickade fler soldater till Afghanistan?

Nobelkommitténs ordförande Thorbjörn Jagland:

“Obama får fredspriset för sina utomordentliga insatser för att stärka demokratin och det internationella samarbetet. Han har som president skapat ett nytt klimat i internationell diplomati, där dialog och förhandlingar är att föredra”

Jag ska inte prata illa om Obama. Om man jämför med efterträdaren Trump var skillnaden som mellan natt och dag.

Men jag anser att Nobelkommittén hade för bråttom. Han borde först fått uträtta stordåden innan han prisades.

Det här med medaljer och sånt är inte min grej. Jag tycker det är föråldrat. Risken finns dessutom att man delar ut bemärkelser till folk som i efterhand inte visat sig vara de änglar man trodde.

Men OM man nu vill hedra svenska medborgare för “gagnerik gärning” borde man inrätta nån ny medalj i stället för att damma av de gamla som har anor från ett unket adligt privilegiesystem.

Den himmelsblå (serafimerblå) färgen på sidenbandet till Serafimerorden syftar på “häraw är Herren Konungens macht kommen”. Eller på modernare svenska “Konungen av Guds nåde”.

Inte speciellt modernt kan tyckas.

Lästips:

Rolf Waltersson