Bildskapare: puppypawsAZ-ai / Pixabay.

DCA-avtalet – Så röstade riksdagens ledamöter

Sveriges riksdag godkände igår det så kallade DCA-avtalet med USA. Redan den 5 december förra året undertecknades det gemensamt av Sveriges och USA:s försvarsministrar. I och med omröstningen i riksdagen har avtalet från svensk sida godkänts definitivt. Avtalet giltighetstid är tio år.

Avtalet innebär att USA:s krigsmakt skall ha obehindrad tillgång till 17 baser i Sverige och obehindrat kunna använda svenska hamnar, flygplatser och vägar. Även utanför basernas närområde skall USA-trupper kunna operera, för att upprätthålla säkerhet (“maintain or restore security”). Vad “utanför basernas omedelbara närområde” (”… beyond the immediate vicinity…”) innebär anges inte.

Den US-amerikanska militära närvaron sägs i avtalet ha som syfte att stärka Sveriges säkerhet och stabilitet ( “… the security and stability of Sweden …”).

Kritiker har menat att avtalet innebär ett långtgående och mycket farligt steg i Sveriges underordning under den kärnvapenbestyckade och dokumenterat våldsbenägna supermakten USA.

Vid gårdagens omröstning röstade 266 av de 349 ledamöterna ja till avtalet, medan 37 röstade nej. Ingen ledamot avstod från att rösta. Däremot var 46 ledamöter frånvarande.

Hur de enskilda ledamöterna röstade, och vilka som var frånvarande finns redovisat på riksdagens hemsida.

Noterbart är till exempel att det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Annika Strandhäll röstade ja, trots att hon i egenskap av representant för förbundet nyligen i en debattartikel kritiserat avtalen och förordat omförhandling och ett införande av ett förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige.

Den stora ja-övervikten i riksdagen kan ställas mot en nyligen av Novus genomförd opinionsundersökning. Den visade för det första att 76 procent av det svenska folket saknade kännedom om avtalets innehåll. Vidare visade den att när deltagarna i opinionsundersökningen upplystes om att avtalet handlade om att USA:s krigsmakt skulle ges obehindrad tillgång till 17 militärbaser i Sverige så svarade 84 procent att de inte uppskattade avtalet.

You May Also Like