Dags för ett pensionsuppror

Ett samhälle som inte ta hand om sina gamla som lagt grunden och bidragit till att bygga upp välfärden är ett samhälle i sönderfall.

Det är många som känner sig kallade när bensinskatt diskuteras men är inte det där med bensinpriset en struntfråga för de flesta av oss.

Det finns ju många betydligt viktigare frågor som berör oss alla. Ta till exempel pensionssystemet. Det är definitivt något fel med pensionssystemet. Oberoende om man varit arbetslös, studerat, arbetat, varit sjuk eller varit hemma med barn så borde vi i, ett av världens rikaste länder, Sverige kunna betala anständiga pensioner till landets invånare.

Genomsnittligt körs det 1200 – 1300 mil per bil och år i Sverige. Låt oss säga 1300 mil. Om vi utgår ifrån att bilen drar 0.7 per mil och att bensinskatten höjs 1 krona per liter. Då skulle kostnadsökningen i genomsnitt bli enligt följande. 1300*1*0,7/12 = 76 kronor per bil och månad i genomsnitt.

Hur mycket bil vi kör kan vi påverka i en stor utsträckning själva men de flesta av oss blir pensionärer förr eller senare. De som är födda på 1950-talet beräknas få drygt 66 procent av sin slutlön i pension. Samma grupp födda på 1980-talet kan istället förvänta sig att få 55 procent om de går i pension vid 65 års ålder. Fast många med tunga och monotona yrken går i pension mycket tidigare och får då en ännu lägre pension.

Bensinupproret 1.0 och 2.0 i all ära men vore det inte bättre med anständiga pensioner så att även pensionärerna har råd att köpa bensin. Dags för ett pensionsuppror nu.

Kari Parman (S)
Gnosjö

You May Also Like