Dag Hammarskjölds död – nya uppgifter stärker attentatsteorin

I en ny FN-rapport om omständigheterna kring organisationens tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjölds våldsamma död i en flygkrasch vid Ndola, Nordrhodesia (idag Zambia) natten mellan den 17 och den 18 september 1961 presenteras ytterligare bevis som starkt talar för att Hammarskjölds plan blev attackerat.

FN:s undersökningskommission, som leds av den tanzaniske chefsdomaren Mohamed Chande Othman har redan tidigare slagit fast att mycket talar för att Dag Hammarskjöld och planets övriga 15 ombordvarande (därav 8 svenskar utöver Hammarskjöld) föll offer för ett attentat. Nu stärks teorin bland annat genom fotografier som inlämnats av släktingar till ett polisbefäl (Michael Cary) som tillhörde den grupp som undersökte det störtade planet. På de fotografier som Cary tog av vrakdelarna syns kulhål. Bilderna har nu undersökts av den svenska polisen Nationellt forensiskt centrum, och kulhålen bedöms ha orsakats av ett finkalibrigt vapen.

Enligt den tidigare officiella brittiska versionen (Nordrhodesia var en av Storbritanniens afrikanska kolonier) anlände undersökningsgruppen till nedslagsplatsen först 15 timmar efter det att planet störtat. Denna version har hela tiden motsagts av vittnen inom lokalbefolkningen. Enligt dem var en patrull med vita män på plats direkt efter nedslaget. Flera av de inhemska afrikanska vittnena (som var vakna under natten eftersom de vaktade träkolsmilor i djungeln) hade också sett ljussken på himlen och hört ljud som de tolkade som härrörande från mer än ett plan.

De inhemska afrikanska vittnena har tills nyligen hållits undan, och har först nu getts möjlighet att berätta om vad de såg och hörde natten mellan den 17 och 18 september 1961.

Under 2019 har den belgiske piloten Jan van Rissighem utpekats som den som besköt FN-planet. Rissighem hade också verkat inom Storbritanniens Royal Air Force (RAF).

Hur som helst pekar det mesta på att Storbritannien och Belgien låg bakom dådet. Dag Hammarskjöld verkade för att Kongo, som just vunnit oberoende från kolonialmakten Belgien, inte skulle slitas sönder. Medan Storbritannien och Belgien strävade efter en nykolonial lösning, vilket innebar fortsatt total kontroll över Kongos betydande råvaruresurser. Därför hade man bland annat uppmuntrat bildandet av utbrytarstaten Katanga, där de rika koppargruvorna fanns.

I London och Bryssel, liksom i Washington, fanns ett starkt missnöje med Hammarskjölds ställningstagande för Kongo och reell avkolonisering i Afrika.

eFOLKET har tidigare om FN-utredningen publicerat artiklarna:

Ny FN-rapport slår fast: Misstankarna om att Dag Hammarskjöld dödades har stärkts

Blev planet med Dag Hammarskjöld nedskjutet?

Dag Hammarskjöld (1905-61).

You May Also Like