Tensta. Foto: Wikipedia.

Corona-pandemin blottlägger ett djupt ojämlikt samhälle

Stor överdödlighet i miljonprogramområden där många arbetar inom samhällsbärande sektorer. Sveriges coronastrategi har inte beaktat det svenska klassamhället. Det visar en ny forskningsstudie.

I stora förortsområden finns en hög andel som jobbar som undersköterskor eller vårdbiträden och då är det antagligt att smittan kan ha gått i cirklar mellan arbete, kollektivtrafik och bostadsområden.

Det sades från början att inför covid är vi alla lika. Men det är tvärtom – inför covid visar sig olikheter och ojämlikhet än mer, säger Kristina Jakobsson, till Dagens Nyheter.
Hon är en av fyra forskare som tagit fram studien.

Överdödligheten under våren har varit 220 procent för personer över 40 år födda i Somalia, Syrien och Irak jämfört med samma period under de föregående fyra åren.
En överdödlighet på samma nivå för hela befolkningen skulle motsvara 44 000 extra dödsfall i Sverige.

Kristina Jakobsson är professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa på Göteborgs universitet och påpekar att studien inte handlar om etnicitet utan om strukturella orsaker.

Ofta arbetar man inom omsorg, service och transport. Det är inte arbeten där man kan jobba hemifrån. Man bär upp mycket av det samhällsbehov som finns. Men det innebär också att man befinner sig i en arbetsmiljö med högre risk att bli smittad.

Forskarna menar att den svenska strategin, med information och social distansering, inte har tagit tillräcklig hänsyn till olika befolkningsgruppers situation. Det behövs en grundläggande förståelse över var olikheterna finns för att kunna förebygga smittspridning inför en eventuell andra våg.

– Vi behöver inte veta hur det ser ut i genomsnitt eller för de personer som självmant kommer och testar sig. Vi kan räkna ut med lillfingret att det är de mest resursstarka som kommer och testar sig spontant, säger Kristina Jakobsson.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like