Sveriges riksdagshus. Kan redan 2026 ett nytt radikalt socialistiskt vänsterpartis vinna valet och bli riksdagens dominerande parti? Det tror i alla fall insändarskribenten Christer Bergström. Foto: riksdagen.se

Christer Bergström tror att ett nytt vänsteralternativ kan bli landets största parti redan i valet 2026

Till Christer Bergströms inlägg finns fogad en kommentar från eFOLKETs leddarredaktion.

Christer Bergström:

Medan bomberna faller över Gaza, de döda räknas i tiotusental, och den koloniala skurkstaten Israel förbereder en attack mot Rafah som t.o.m. fått Biden att gå i taket – då ställer sig Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmari Waldau upp på en Palestinamanifestation i Uppsala och KRÄVER av demonstranterna (varav många förlorat familjemedlemmar i Israels bombregn) att de ska ställa upp på en tvåstatslösning.

Jag hoppas att alla förstår vad detta innebär. Så har alltså Vänsterpartiet fullbordat sin vandring till att inte bara acceptera den borgerliga staten, storkapitalets maktorganisation EU och svenska krigskapitalisters vapenexport – utan nu ställer man sig också bakom KOLONIALISM.

Det är alltså ett pro-imperialistiskt parti.

Därmed saknas totalt anledning för någon enda människa som betraktar sig som progressiv att vara medlem i eller stödja detta rent pro-imperialistiska parti.

De progressiva krafter som finns kvar i V bör omedelbart organisera sig och förbereda en organiserad utbrytning – för att skapa en attraktionspol för miljoner människor i arbetarklassen i Sverige som fått nog av smutsig kohandel med överklassens partier, och för att söka allians i en paraplyorganisation med andra ärligt kämpande, progressiva grupper.

Arbetarklassen i Sverige formligen skriker efter ett sådant alternativ. Erfarenheten från massor av länder i världen visar att ett sådant initiativ kommer att entusiasmera många miljoner. Det som bildas som en följd av en sådan utbrytning kan mycket väl omedelbart bli det största partiet i Sverige och kan mycket väl VINNA valet 2026. Vänsterpartiet har noll komma noll chans till det.

Christer Bergström

*******

eFOLKETs ledarredaktion:

Christer Bergström, Eskilstuna-bo och anti-imperialistisk aktivist, uppmanar “de progressiva krafter som finns kvar” i Vänsterpartiet att omedelbart organisera en utbrytning ur partiet.

Han anser att Vänsterpartiet är ett borgerligt parti som helt accepterat den rådande kapitalistiska samhällsordningen.

Christer Bergström anför också som argument en händelse som inträffade i Uppsala i helgen. En riksdagsledamot för Vänsterpartiet hävdade där i samband med en manifestation för Palestina att partiet står bakom en ”tvåstatslösning”. Christer Bergström menar att riksdagsledamoten krävde att de församlade demonstranterna skulle ställa sig bakom kravet på en tvåstatslösning. Så vitt eFOLKET kunnat utröna var det inte så.

Det är ingen hemlighet att eFOLKETs ståndpunkt är att den enda anständiga och rimliga lösningen innebär skapandet av ett demokratiskt, fritt och sekulärt Palestina. Det vill säga en enstatslösning som undanröjer apartheid, diskriminering och alla former av etniskt förtryck. En sådan lösning måste också ha som grund att alla palestinier som sedan 1948 fördrivits från landet tillerkänns en ovillkorlig rätt att återvända till Palestina och den trakt från vilken de en gång fördrivits.

En tvåstatslösning innebär definitionsmässigt därför en eftergift gentemot apartheidtänkandet och den kolonialism som det palestinska folket utsatts för och fortfarande lider under. På den punkten håller vi med Christer bergström.

Dock är det så idag att många – som upprörs över den israeliska statens övergrepp, förtryck och våld – anser att en tvåstatslösning är den enda “realistiska” lösningen. Vi håller inte med dem. Vi anser dessutom att en tvåstatslösning, som den koloniala och rasistiska israeliska regimen också totalt avvisar, är hopplöst orealistisk! Den koloniala och rasistiska konstruktionen Israel måste bringas att upphöra, och ge plats för en anständig demokratisk lösning.

Vi instämmer med Olof Palme som, en vecka innan han avrättades, vid Folkriksdagen mot apartheid slog fast: Apartheid ska inte reformeras – apartheid måste avskaffas!

Men att nu rakt upp och ner beteckna alla förespråkare för en tvåstatslösning som fiender tror vi inte är bra. Istället bör de som förespråkar en tvåstatslösning bemötas med en argumentation som påvisar att en tvåstatslösning varken är realistisk eller i grunden moraliskt försvarbar.

Vad gäller Vänsterpartiet så stundar nu i maj en kongress, där ett nytt partiprogram skall antas. Programkommissionens förslag har rönt mycket kritik i medlemsleden. Kritiken går ut på att förslaget innebär att partiet i praktiken definierar sig som ett socialliberalt parti. Alla spår av socialism och klasskampsinriktning är, enligt de många kritikerna, i det föreliggande förslaget utsuddade.

Det finns också en kraftig kritik mot att partiledningen valt att ge stöd till den kraftigt ökade miljardrullningen till det militärindustriella komplexet och i princip accepterat tillgång till militärbaser i Sverige för USA:s krigsmakt.

Vad som kommer ut av kongressen återstå att se. Och vi tror att alla de “kvarvarande progressiva” (och de är vad eFOLKET erfar väldigt många) nog betackar sig för råd från partilösa utomstående om att “omedelbart organisera en utbrytning” för att bilda ett nytt parti som (enligt Christer Bergström) “mycket väl kan VINNA valet 2026”.

Christer Bergström har sedan oktober förra året på många sätt gjort en förtjänstfull insats inom Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna. Vi anser att det vore mycket värdefullt om han också framöver fokuserade på att genom den organisationen verka för ökad opinion mot kolonialstaten Israels terror mot det palestinska folket och för ett kraftfullt stöd för ett omedelbart ELD UPPHÖR.

You May Also Like