Vasavägen/Carlavägen är en mycket hårt trafikerad sträcka i Eskilstuna – Det kommande arbetet kommer att göra det än värre under sju veckor…

Carlavägen/Vasavägen stängs av för trafik – i sju veckor!

Med början den 28 februari (måndag nästa vecka) kommer ​Carlavägen/Vasavägen i Eskilstuna att stängs av helt för fordonstrafik mellan Stensborgsgatan och Sveavägen. Avstängningen kommer att bestå tills i mitten av april. Eskilstuna Kommun ska bygga ett nytt påkörningsskydd till ​järnvägsbron där den korsar Carlavägen.

Problemen har varit många under årens lopp under järnvägsbron. Gång på gång har allt för höga lastbilar och långtradare gjort en missbedömning och brakat rakt in i brofundamentet. Det leder i sin tur till en kedjereaktion. Dels skapar det kaos och långa bilköer på Carlavägen/Vasavägen, men det drabbar också tågtrafiken. Varje gång en lastbil kör in i brofundamentet måste tågtrafiken stängas av till dess att man gjort en säkerhetsbedömning om att inte järnvägen också påverkats.

Det finns varningsskyltar med höjdangivelse på flera ställen innan man som fordonsförare kommer fram till bron, men detta har uppenbarligen inte varit tillräckligt.

Den aktuella sträckan kommer från och med nästa vecka att vara helt avstängd för fordon under sju veckor framåt. Man ska dock kunna ta sig förbi platsen med cykel och till fots genom att följa skyltningen som kommer att finnas på plats.

Långbänk hos politikerna

Bland annat ska ett nytt skydd sättas upp. Skyddet, eller höjdbarriären, ska förhindra att för höga fordon kör in i bron. Politikerna i Eskilstuna har under flera år diskuterat problemet, men på grund av olyckliga omständigheter har ärendet dragit ut på tiden. Under tiden har lastbilar och långtradare och även andra fordon fortsatt att köra rakt in i brofundamentet, varpå stora trafikstörningar uppstår varje gång.

Hårt trafikerad väg

Carlavägen/Vasavägen är en av de mest trafikerade stråken i Eskilstuna. Under eftermiddagarna i rusningstrafik brukar det bildas långa köer. Den nu kommande avstängningen på sju veckor kommer naturligtvis inte att göra den saken bättre. Men det är i princip bara sträckan under järnvägsbron som kommer att vara avstängd. Man hoppas att trafikanter ska ha överseende med arbetet som nu påbörjas och kommer att pågå under våren…

You May Also Like