För 21:a året i rad fortsätter Eskilstunas invånarantal att öka. Foto: Eskilstuna Kommun.

Eskilstunas invånarantal fortsätter att öka!

Idag kom nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Siffrorna visar att det i Sörmland nu bor över 300.000 människor. Det är en ökning med ca 2400 personer från föregående år – eller nästan 1 procent sett till invånarantalet.

Enligt SCB beror ökningen framförallt på att det flyttar in fler människor till Sörmland än vad det flyttar människor ifrån länet. I Sörmlands län bor nu 301.801 personer. Största befolkningsökningen bland länets nio kommuner (sett till invånarantalet) ser man i Trosa som vuxit med 2,4 procent.

Två kommuner går minus

Bland kommunerna i Sörmland finns det två stycken som istället har fått ett minskat antal människor. Det handlar om Vingåker och Flen.

Eskilstuna fortsätter att växa

Sörmlands största kommun, Eskilstuna, fortsätter att växa och har ökat med ca 600 invånare sedan föregående år. Det betyder att Eskilstuna för 21:a året i rad fortsätter att växa. Eskilstuna börjar nu närma sig ett invånarantal på 108.000 personer.

Sverige som helhet

Sveriges befolkning fortsätter naturligtvis också att öka. Sedan förra året har en ökning skett med ca 73.000 personer. Det gör att Sverige nu har ett invånartal på snart 10,5 miljoner invånare…