På den här bussen kliver man på längst fram hos föraren. FOTO: Tindra Alm.

Bussarnas framdörrar öppnas i Eskilstuna

Den 10 maj öppnades framdörrarna på Sörmlandstrafikens bussar i Eskilstuna kommun. Region Sörmland och trafikföretaget Transdev i Eskilstuna har kommit överens om att sätta upp ett skydd åt busschaufförerna. Det går nu även att betala med kort ombord på bussen.

Det var i mars förra året som Sörmlandstrafiken stängde framdörrarna på alla sina bussar. Men nu lite drygt ett år senare har Region Sörmland och trafikföretaget Transdev, som kör kollektivtrafiken i Eskilstuna, enats om sätta upp ett skydd åt busschaufförerna. Detta meddelar Sörmlandstrafiken.

– Ett installerat förarskydd finns i alla bussar som körs av trafikföretaget Transdev i Eskilstuna. Det är ett så kallat barriärskydd med en form av skyddande plexiglas. Det är framtaget för att vara helt säkert både ur ett smittskydds- och trafiksäkerhetssynpunkt, säger Johan Tollén, kommunikatör för Region Sörmland.

Resenärer i Eskilstuna kommun ska sedan den 10 maj kliva på längst fram i bussen.

Fördelar för resenärerna

När framdörrarna stängdes förra året försvann möjligheten att köpa en bussbiljett genom att betala med kontokort ombord på bussen. Men nu när dörrarna är öppna igen kommer resenärer återigen kunna betala med kort, berättar Johan Tollén.

– Öppna framdörrar bidrar till minskat tjuvåkande (där resenären inte betalar) och ett bättre flöde för på- och avstigning. Därmed blir det minskad trängsel på bussarna, vilket givetvis är bra för att hålla smittspridningen nere, säger Johan Tollén.

Sörmlandstrafiken planerar även att öppna framdörrarna i andra kommuner i länet. Men bussbolaget har ännu ingen tidsplan när detta ska genomföras.

Blandade reaktioner

Eskilstunabon Ida Jansson är positiv till att framdörrarna öppnas.

– Jag tycker det är bra att dörrarna öppnas så det inte blir onödig trängsel vid på och avstigningen, säger Ida Jansson, som åker buss när hon måste.

Sara Löfberg bor också i Eskilstuna men hon tycker inte att Sörmlandstrafiken har tagit rätt beslut.

– Jag anser att det är för tidigt att redan nu öppna framdörrarna. Det kommer skapas trängsel och köer vilket är det sista vi behöver mitt i en pandemi. Visst är det bra att gratisåkandet minskar och att skydd installeras för chaufförerna, men som resenär känns det väldigt osäkert att stå och trängas i täta folkmassor som automatiskt bildas vi påstigning i bussens främre dörrar, säger hon.

Tindra Alm

You May Also Like