Alaa Hanna. Bilden är avfotograferad från Lärarförbundets tidning Läraren.

Den styrande majoriteten i Eskilstuna banar väg för skola med elevavgifter – I strid mot FN:s Barnkonvention

Den privata skolan Steam Academy (Steam International Schools AB) ansöker om att starta grund- och gymnasieskola i Eskilstuna.

Skolans koncept är att undervisningen bedrivs enligt främst brittiska- och amerikanska läroplaner, men även läroplanen i Ontario i Canada.

Det som gör att den här skolan, som redan finns i några städer runtom i Sverige, “sticker ut” lite extra är att man tar ut elevavgifter:

“När vi fick godkänt av Skolinspektionen för skolan i Uppsala var elevavgifterna som godkändes mellan 99 000 och 120 000 kr per år. Nu har vi sänkt på grund av pandemin för de yngsta barnen till 48 000 och sedan ökar kostnaden utifrån ålder till 96 000 för gymnasieelever”, säger skolans ägare och vd Alaa Hanna till tidningen Läraren 6 maj 2021 (Läraren ges ut av Lärarförbundet).

“Förutom årliga elevavgifter (som förmodligen kommer att höjas igen när pandemin är över. min anmärkning) betalar de sökande en anmälningsavgift på 2 500 kr och ytterligare 25 000 kr när man fått en plats”, enligt tidningen Läraren.

Enligt skollagen ska skolan vara avgiftsfri och tillgänglig för alla. Inte heller fristående skolor får ta ut elevavgifter enligt Skolinspektionen. Men enligt Skolinspektionen gäller det inte Internationella skolor. Således ett “kryphål” i lagen som tillåter elevavgifter i det här fallet.

“Elevavgifter är helt nödvändiga för att täcka merkostnader som internationella skolor har för att de exempelvis följer en annan läroplan, har extra språkundervisningar eller rekryterar lärare på en internationell marknad”, hävdar Alaa Hanna, ägare och vd för Steam Academy.

Trots elevavgifterna har Steam Academy rätt till skolpeng för sina elever. Så utöver de höga elevavgifterna kommer skolan att tillgodogöra sig skattebetalarnas pengar.

Om Skolinspektionen slutligen godkänner Steam Academys ansökan, så är skolan målsättning att ha cirka 600 elever på grundskolenivå och 200 på gymnasienivå i Eskilstuna.

När ärendet var uppe i Kommunstyrelsen 5 maj beslutade majoriteten, S, M och C, att ge grönt ljus för Steam Academy att öppna grundskola i Eskilstuna.

Däremot sa man nej till gymnasieskola med motiveringen att S:t Eskils skola redan har en IB-utbildning och att ytterligare en skola med samma utbildning inte behövs, och att S:t Eskil har kapacitet att ta emot fler elever på IB-programmet.

De som i vanliga fall jublar över privatskolor och flera skolor att välja mellan är således motsägelsefulla i det här fallet när man “slår vakt om” S:t Eskils skola genom att säga nej till den “välsignade konkurrensen”.

“International Baccalaureate (IB) är ett högskoleförberedande gymnasieprogram som du läser på engelska. Programmet gör dig förberedd för att plugga vidare direkt efter studenten och du kan söka utbildningar över hela världen. Programmet passar dig som är intresserad av en internationell karriär i framtiden. Här får du förslag på yrken som kan vara passande efter att ha läst IB-programmet”. Källa: gymnasium.se.

Bland olika yrken som räknas upp nämns bland annat: advokat, bibliotekarie, biolog, präst, psykolog, konsult, marknadsförare, säljare och marknadskoordinator.

När ärendet behandlades i Kommunstyrelsen yrkade Liberalerna att kommunen även skulle säga ja till Steam Academys ansökan om att få starta gymnasieskola. Så blev det dock inte.

Maria Chergui från Vänsterpartiet yrkade att kommunen säger blankt nej till Steam Academys ansökan om att få starta skolor i Eskilstuna:

“Skolan ska vara avgiftsfri och vara till för eleverna, inte för företagen. Att ta ut pengar för att barnen ska gå där är helt sanslöst. Vinstintresset måste bort ur svensk skola”, säger Maria Chergui till Eskilstuna-Kuriren, onsdag 5 maj.

Det här “affären” har även hamnat i tidningen ETC under rubriken “Eskilstuna säger jag till skola med elevavgifter”. Tyvärr en artikel som är låst så att bara rubriken och ingressen är åtkomlig.

“Det är så långt ifrån en likvärdig skola man kan komma. Man fjäskar för näringslivet”, säger Maria Chergui, Vänsterpartiets gruppledare, i ingressen till artikeln i ETC.

FN:s Barnkonvention.

Artikel 28 i FN:s Barnkonvention:

“Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla”.

196 länder har undertecknat FN:s Barkonvention. USA är det enda land som inte ratificerat Barnkonventionen.

Sverige har skrivit under och 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige.

Man kan läsa och tolka lagar “som fan läser bibeln”. Men vad jag förstår så strider skolavgifter (i grundskolan) mot FN:s Barnkonvention.

Kommunen fattar inte beslut om tillstånd att öppna privatskola. Det gör Skolinspektionen.

Men kommunens svar är dock en fingervisning till Skolinspektionen som visar vad majoriteten vill. Så kommunens remissvar väger tungt i vågskålen när Skolinspektionen fattar beslutet.

I förslaget till remissvar från Barn- och utbildningsförvaltningen, som sammanställts och undertecknats av Kommunledningskontoret står följande om avgift:

“Barn- och utbildningsförvaltningen uttrycker reservation mot att Steam International Schools AB tar ut avgift, men lägger till att detta är en politisk fråga”.

Undertecknat av Tommy Malm, Kommundirektör och Anna-Marie Giotas Sandquist, Direktör Social hållbarhet.

Jag tycker nog att tjänstemännen är lite fega och “duckar” i frågan om skolavgifter. Om FN:s Barnkonvention ska följas är inte en “politisk” fråga. Det är allas ansvar att följa lagar och regler.

Det är politiskt förtroendevalda, kommunala tjänstemän och alla vi andra som har ett gemensamt ansvar att följa lagar och regler, i detta fall även FN:s Barnkonvention. Men största ansvaret bär de som har makten över besluten.

 

PS. När detta skrives är inte protokollet från sammanträdet klart.

Klart är dock att S, M, C yrkade klartecken till Steam Academy för en privat grundskola som tar ut elevavgifter.

L yrkade att även godkänna gymnasieskola.

V yrkade avslag med motivering som framgår ovan.

Hur SD, som också har ordinarie plats i Kommunstyrelsen röstade vet jag inte. Om de haft en avvikande åsikt hade det säkert nämnts i media.

MP och KD har endast varsin insynsplats i KS så de får inte vara med att besluta. Men det skulle ändå vara intressant att veta vad de tycker.

eFOLKET sidor står till förfogande. Vad tycker ni i KD och MP om att det ev. ska startas privatskola i Eskilstuna som tar ut elevavgifter samtidig som de får de kommunala skolpengarna?

Rolf Waltersson

You May Also Like