Allmänna kostnadshöjningar samt en anpassning till priserna inom Storstockholms lokaltrafik sägs vara anledningen till de nya priserna…

Sörmlandstrafiken vill höja biljettpriset

Sörmlandstrafiken vill införa en rad prishöjningar för buss- och tågresor i länet.

Sörmlandstrafiken höjer priset på månadskort för buss- och tågresor i länet med 30 kronor till 1000 kronor från och med den 12 december i år. På tisdag i nästa vecka ska Regionstyrelsen fatta beslut i ärendet.

Om förslaget går igenom innebär det i så fall att priset för ett 30-dagars busskort för ungdomar och studenter höjs med 40 kronor till 660 kronor för resor i hela länet, och för en zon höjs det med 15 kronor till 420.

Orsaken till höjningarna sägs bland annat vara allmänna kostnadshöjningar samt en anpassning till priserna inom Storstockholms lokaltrafik (SL).

Fler förändringar

Samtidigt sänks dagens rabatt för bussarnas enkelbiljetter som köps i app från 20 till 15 procent, och Regionen har som mål att på sikt helt avskaffa den rabatten.

Regionen arbetar också med att göra det möjligt att köpa enkelbiljetter genom att blippa ett vanligt betalkort ombord på bussen.

En annan nyhet är att Regionen redan i höst vill införa ett årskort som ska kosta motsvarande tio månadskort.

You May Also Like