Birger Schlaug: “Vi måste ändra livsstil”

Naturskyddsföreningen i Stockholmsförorten Danderyd bjöd in Birger Schlaug till ett möte torsdagen 27 april för att prata om klimat- och miljöfrågor. Det blev en intressant diskussionskväll – med många inlägg från den miljökunniga publiken.

“Klimatfrågan tas inte riktigt på allvar, när man i Sverige beklagar att flyget ännu inte nått samma nivå som före pandemin”, konstaterar Birger och fortsätter:

“När klimatlagen antogs i riksdagen, så gjordes också ett tillägg: Ingen klimatåtgärd får innebära mindre ekonomisk tillväxt. Ökad tillväxt blev viktigare än klimatet.

Men Sverige hade kunnat bli ett föredöme. Inför riksdagsvalet 1985 hade Birgitta Dahl, den socialdemokratiska miljöministern, lagt fram ett förslag om att de fossila bränslena skulle bort inom 25 år.”

Men efter valet flyttade statsministern Ingvar Carlsson energifrågan från miljödepartement till industridepartement, där Rune Molin fick till uppgift att skriva ett nytt förslag. En ny energiproposition, där förslaget om avveckling av de fossila bränslena försvann.

“Så nära var vi den stora omställningen,” berättade Birger Schlaug och fortsatte sedan:

“Klimatet är viktigt, men klimatfrågan får inte dölja att det handlar om så mycket mer. Helt enkelt vår livsstil. Vi konsumerar allt mer av jordens resurser.”

Efter Birger Schlaugs inledning, följde en livlig diskussion som handlade om hur man ska kunna sprida kunskaperna i samhället om hur illa dagens lägen är och få människor att förstå att det är vårt levnadssätt, vår överdrivna konsumtion och vårt flygresande, som inte bara påverkar klimatet utan även förstör miljön och utarmar viktiga råvarutillgångar.

Människor manipuleras av reklam vars syfte är ökad konsumtion, när det är nödvändigt att minska vår totala konsumtion i rika länder som Sverige. Förhoppningsvis kan sådana här möten, som det hos Naturskyddsföreningen i Danderyd bidra till att sprida insikten om att det är nödvändigt att ändra vårt sätt att leva.

De mötesdeltagare som inte redan hade läst Birger Schlaugs bok “Vad ska vi ha samhället till” passade på att köpa boken. Det är en bra början att sprida budskapet om att vårt ekonomiska system har nått vägs ände.

“Gamla ideal om tillväxt, arbetslinje och krigskultur måste ersättas med balans, livslinje och fredskultur. Vi behöver på allvar fundera över vad vi ska ha samhället till,” konstaterar Birger Schlaug, i sin bok.

H Foste Hjälte

Se även:

Bokrecension: Birger Schlaug – Vad ska vi ha samhället till?

You May Also Like