Arbetslösheten minskar i landet som helhet.

Arbetslösheten i Sörmland störst i hela landet

I slutet av juni var närmare 335.000 personer i Sverige inskrivna som arbetslösa. Det är en minskning med drygt 73.000 personer jämfört med samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat till 6,6 procent från 7,9 procent på ett år.

Antalet arbetslösa ungdomar (18–24 år) var i juni drygt 38.000, vilket är en minskning med närmare 17.000 personer jämfört med samma månad föregående år. Antalet arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer (långtidsarbetslösa) var i juni drygt 160.000, vilket är en minskning med närmare 29.000 jämfört med motsvarande månad för ett år sedan.

Tjänster i Platsbanken

Antalet nyanmälda jobb i Arbetsförmedlingens så kallade Platsbanken var i juni drygt 159.000, vilket kan jämföras på 102.000 samma månad i fjol.

Sörmland toppar arbetslösheten

Även i Sörmland minskar arbetslösheten – men den är fortfarande att betrakta som högst i landet. Arbetslösheten minskade under årets andra kvartal med 2.000 personer (14 procent) i Sörmland jämfört med samma period förra året. Den relativa arbetslösheten var 9,2 procent i Sörmland (fortsatt högst i landet).

You May Also Like