Är man tillräckligt rik kan man svära i kyrkan

Stenas VD Dan Sten Olsson försvarar Rysslands anspråk på Krim

Dagens Nyheter kallar honom för Putinkramare

Stena Lines Vd och huvudägare: Dan Sten Olsson rankas som Sveriges tionde rikaste personer. Liksom alla förmögna män och kvinnor väger deras ord tungt. Och de har ofta en gratisfil för sina utspel i massmedia.

Men detta kan också ge dem utrymme för att svära i den annars så korrekta mediekyrkan– till och med i den svenska pressens domkyrka Dagens Nyheter.

När Ryssland, efter den USA-administrerade kuppen i Ukraina 2014, annekterade Krim var det ett brott mot folkrätten. Men det fanns starka skäl för Ryssland att agera som man gjorde. Vi kommer till detta senare, men först till Stena-kapitalisten Dan Sten Olsson uttalande i Dagens Nyheter om FN;s fördömande. DN skriver:

Den ryska annekteringen av Krimhalvön 2014 fördömdes av världssamfundet.

Men Dan Sten Olsson, huvudägare och koncernchef för Stena AB, är av en helt annan uppfattning.

– Jag tycker det är en jävla dålig handlingskraft att inte ge Krim till ryssarna omedelbart. För det har alltid tillhört dem, säger han i en intervju med DN.

—ur DN – Stena-chefen försvarar ryska annekteringen av Krim: “Det har egentligen aldrig tillhört Ukraina”.

Att försvara eller ens förklara varför Ryssland beslöt att annektera Krim har varit uteslutit i Dagens Nyheters spalter. Men är man tillräckligt rik så går det tydligen.

Nu är inte direktör S A Olsson uttalande helt korrekt vilket DN är snabb med att visa. Naturligtvis har Krim inte alltid tillhört Ryssland – Krim ingick dock i Ryssland 170 år, som jämförelse så har Hawaii tillhört USA i 122 år och endast som fullvärdig medlemsstat i 61 år.

Ett beslut i Sovjetunionens ledning 1953 initierat av dåvarande ledaren Nikita Chrusjtjov förde över administrationen av Krim till den Ukrainska delrepubliken i Sovjetunionen. Under Sovjetunionens sista 38 år så till hörde formellt sett Krim en annan sovjetrepublik än Ryssland, trots majoriteten av befolkningen var av ryskt ursprung. Krim blev sedan kvar i Ukraina efter Sovjetunionsupplösning.

Som vi nu senaste sett så har den uppdelning av forna Sovjetunionen skapat konflikter mellan folk av olika nationaliteter. Konflikten kring Krim är inte unik – men till skillnad från andra konflikter har den inte orsakat krig. Så visst ligger det mycket i Stenadirektörens utspel även om det inte är helt korrekt.

Dagens Nyheter ägnar sedan en hel artikel skriven av Michael Winiarski för att visa hur fel Dan Sten Olsson har, en artikel där denne anklagas för att vara Putinkramare. Vilket är den gängse benämningen i Dagens Nyheter på alla som vågar ifrågasätta dagens upptrappade kallakrigsretorik.

Dan Sten Olsson är varken Putinkramare eller Putinmotståndare han agerar mer utifrån sin företagsintressen, där en upptrappade konflikt mellan Ryssland och övriga Europa upplevs som negativ för hans affärer. Men hans ifrågasättande av det politiskt kloka i fortsatt fördömande av Ryssland, på grund av Krimannekteringen, är sund.

Utom allt tvivel är idag en övervägande majoritet av befolkningen på Krim nöjda med att tillhöra Ryssland – det finns opinionsundersökningar som bekräftar detta. Michael Winiarski anklagar Dan Sten Olsson för att fullständigt ha köpt den ryska propagandan, när denne pekar på de löften som USA och Västtyskland gav Gorbatjov om att inte flytta fram sina militära positioner och utvidga Nato österut.

Michael Winiarski viftar bort detta löfte, detta med att när Nato sedan utvidgas österut “var det geopolitiska sammanhanget helt förändrat”, [not 1]. Alltså skulle enligt Winiarski Ryssland känna sig mindre hotade när Natos östra gräns flyttades från Tysklands östra gräns till Polens östra gräns.

Affärsmannen och mångmiljonären Dan Sten Olsson har här ett mycket mer realistiskt och förnuftigt sätt att se på utvecklingen och konflikterna mellan Ryssland och Västeuropa än Dagens Nyheters “expertkommentator”.

Det finns ingen anledning att sluta upp bakom Putin och hans politik, men det är viktigt att försöka förstå Rysslands säkerhetspolitiska intressen om man vill skapa avspänning i Europa och minska krigsriskerna.

Michael Winiarski, [not 2], hånar Dan Sten Olsson för att han i intervjun tar upp att Nato numera har tagit över en före detta Warzawapaktsbas i Rumänien som “bemannades av sovjetiska militärer fram till 1958.”

Poängen med att Nato tagit över denna bas är naturligtvis inte när ryska trupper slutade att vara stationerade där, utan att Nato nu har en framskjuten bas mycket nära ryskt territorium.

Det allvarliga med dagens inringning av Ryssland och framskjutna baser som kontrolleras av USA/Nato är att de ökar krigsriskerna. Framför allt ökar risken för kärnvapenkrig av misstag. Då tidsrymden för att kontrollera om det rör sig om riktiga angrepp eller felaktig information har blivit mycket kortare än under det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen.

Putin är en traditionell kapitalistisk ledare som det inte finns någon anledning för oss i Väst att hylla. Men det finns eller ingen anledning att demonisera honom och bortse från att Ryssland har att förhålla sig till de hot som Natos inringning av landet med mycket framskjutna militärbaser innebär.

Dessutom är det nu NATO-länderna som rustar upp sin militära styrka, inte Ryssland. Natoländerna lägger redan idag ner mångdubbla belopp på sina krigsmakter, jämfört med Ryssland. Men detta skriver inte svenska medier gärna om.

Hans Foste Hjälte

Not 1 och 2: citat ur Michael Winiarskis artikel:

Not 1. Det Stena-chefen syftar på är vad som hände under de dramatiska månaderna efter Berlinmurens fall i november 1989. Diskussionen gällde främst framtiden för det enade Tyskland, som även Gorbatjov insåg oundvikligen skulle ingå i Nato.

Det stämmer att västliga ledare som Helmut Kohl i början av 1990 lovade den sovjetiske ledaren att den västliga försvarsalliansen inte skulle utvidgas till de öststater som snart skulle bli fria från Sovjets ockupation.

Men när de före detta “folkdemokratierna” Polen, Ungern och Tjeckien år 1999 upptogs i Nato var det geopolitiska sammanhanget helt förändrat…

Not 2. Det blir också ett långt skutt i tiden när Dan Sten Olsson framställer det som ett trauma för ryssar att Natoförband år 2020 tar över en militärbas i Rumänien som – möjligen – bemannades av sovjetiska militärer fram till 1958.

Citaten ur Dagens Nyheters intervju med Dan Sten Olsson är kursiverade i texten. Hela DN-artiklarna finns att läsa på nätet, se länkar. Artiklarna verkar dock inte finnas i den tryckta DN, varken den 4 eller 5 december.
DN:s artiklar med intervju och kritik av Dan Sten Olsson, vd och huvudägare till Stena Lines, finns på nätet, men inte i pdf-filen av den tryckta tidningen.

Länkar:

You May Also Like