30/3 – Richard Falk: Make Peace, Not War, in Ukraine

När Ryssland inledde sin massiva invasion av Ukraina den 24 februari så bröt man på ett flagrant sätt mot den mest grundläggande normen i internationell rätt – förbudet mot att tillgripa internationellt våld, skriver Richard Falk i CounterPunch.

Visserligen fanns det en rad oansvariga provokationer från Nato som väckte förståeliga säkerhetsproblem i Moskva. Bland annat NATO-alliansens expansion när det kalla kriget var över och hotet från Sovjetunionen hade försvunnit, trots att västerländska ledare hade gett löften om NATO inte skulle expandera österut. Detta beteende var oförsiktigt med tanke på den ryska ångesten över att vara omgiven av fientliga krafter.

Richard Falk anser att Ryssland borde ha lärt sig av sin invasion av Afghanistan  (1979 – 1989) att militär överlägsenhet inte kan övervinna beslutsamt nationellt motstånd, särskilt om det stöds utifrån. Detta är även den läxa av Vietnamkriget som USA inte lärde sig av – vilket Irakkriget 2003 även visade – liksom alla efterföljande krig som det nu pågående i Ukraina. Det är dags att inse att den militär överlägsenheten efter den koloniala epoken slut har förlorat mycket av den kraft den tidigare hade.

Läs mer:

You May Also Like