27/1 –Jeremy Corbyn har initierat ett internationellt folkrörelseprojekt för fred och rättvisa

Ur Jacobin magazine, 13 december 2020. Intervjuare David Broder. Översättning från engelska, Göran Källqvist.

Nu lanserar tidigare Labourledaren Jeremy Corbyn ett projekt för Fred och rättvisa, utformat för att främja forskning och aktivism kring saker som han har försvarat hela sitt liv. Projektet har utlyst en global konferens den 17 januari, och lovar att tillhandahålla en plattform för kampanjer mot krig och för samlade internationella aktioner om klimatet och de ökande ojämlikheterna. Innan lanseringen talade den erfarne socialisten med Jacobins David Broder om de kriser mänskligheten står inför 2021, tecknen på politiska förhoppningar och hur hans projekt kommer att försvara det antikrigsbudskap som han så ståndaktigt försvarade som Labourledare.

—Jacobins redaktionella kommentar

Läs hela intervjun, som finns upplagd på Marxistarkiv.

Foto: Chrisjohnbecket / visual hunt – public domain.

You May Also Like