“Varför har Sverige övergett sin politik för fred och avspänning?”

På DN Debatt idag, 15 februari, skriver nio fd politiker och ambassadörer:

Sverige vågar inte längre föra en självständig utrikes- och säkerhetspolitik utan tyr sig till USA”.

I debattartikeln skriver … Läs mer ““Varför har Sverige övergett sin politik för fred och avspänning?””

Read more