Avfotograferat från DN Debatt.

“Varför har Sverige övergett sin politik för fred och avspänning?”

På DN Debatt idag, 15 februari, skriver nio fd politiker och ambassadörer:

Sverige vågar inte längre föra en självständig utrikes- och säkerhetspolitik utan tyr sig till USA”.

I debattartikeln skriver man vidare:

Den nya svenska politiken har bidragit till ökad spänning i Nordeuropa genom att Sverige hamnat (‘ställt sig’ skulle jag vilja påstå. ‘Hamna’ kan man göra av olyckliga omständigheter. Min anmärkning) på konfrontationslinjen mellan USA och Ryssland, helt i strid med våra säkerhetspolitiska intressen”.

Debattartikeln i Dagens Nyheter är underbyggd med goda argument. Att den dessutom är undertecknad av f.d. politiker och ambassadörer från S, L och C gör att den inte kan viftas bort som vänsterflum från idealistiska fredsaktivister som inget begriper.

Gå in och läs hela artikeln från DN Debatt som är undertecknad av:

  • Hans Blix, fd utrikesminister (L)
  • Rolf Ekéus, fd ambassadör Washington och nationalitetskommissarie OSSE (OSSE=Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa. Min anmärkning)
  • Pär Granstedt, fd riksdagsledamot (C) och vice ordförande Utrikesutskottet
  • Birgitta Hambreus, fd riksdagsledamot (C)
  • Sven Hirdman, fd statssekreterare försvarsdepartementet och ambassadör i Moskva
  • Carl-Magnus Hyltenius, fd nedrustningsförhandlare och ambassadör i Köpenhamn
  • Thage G Peterson, fd försvarsminister (S) och Riksdagens talman
  • Pierre Schori, fd biståndsminister (S) och FN-ambassadör
  • Maj Britt Theorin, fd statssekreterare nedrustningsfrågor och riksdagsledamot (S)
Bild från Pixabay.

Rolf Waltersson

You May Also Like