USA-regeringarna har länge via påverkansagenter förvrängt bilden av Kuba i svenska medier

Om liberalers speciellt liberala hållning till hanteringen av allsidighet, saklighet och debatt – exemplet Dagens Nyheter

Dagens Nyheters ledning, liksom den i sammanhanget aktuelle Erik Jennische ingår i det inflytelse- och Läs mer “USA-regeringarna har länge via påverkansagenter förvrängt bilden av Kuba i svenska medier”

Läs mer