USA-regeringarna har länge via påverkansagenter förvrängt bilden av Kuba i svenska medier

Om liberalers speciellt liberala hållning till hanteringen av allsidighet, saklighet och debatt – exemplet Dagens Nyheter

Dagens Nyheters ledning, liksom den i sammanhanget aktuelle Erik Jennische ingår i det inflytelse- och påverkansnätverk i Sverige som fungerar som understödjare i vått och torrt av imperiemakten USA:s regering. Påverkansnätverket har varit i funktion under hela efterkrigstiden, och vem som för tillfället råkat husera i Vita Huset har saknat betydelse.

Kuba-kännaren och redaktören för tidskriften KUBA Eva Björklund redogör nedan för sitt senaste försök att bemöta ett av propagandamaskinens alster. Ett försök som slutande som alla tidigare.

För eFOLKET är det en självklarhet att vi efter förmåga försöker bidra till att något lindra effekterna av den fördomsfria inställning till fritt meningsutbyte som Dagens Nyheter och andra liberala medier ofta intar.

Eva Björklund:

Jag skickade in ett bemötande av Jennisches debattinlägg i DN 1 november. Jag mejlade artikeln till DN Debatt 2.11  09:35:24. Fick snabbt svar från DN Debatt 10:20:04 ”Vi publicerar den senare idag på DN.se/debatt.”  Men efter par timmars eftertanke, nytt mejl från DN Debatt 12.38: ”Vi ändrar vårt tidigare besked och tackar nej till att publicera din replik”. Jag frågade varför 13:25:27 och fick svar 14:38:50 ,”Texten var inte skriven som en replik som sakligt bemöter påstående i debattartikeln.”

Bifogar mitt bemötande och en kort sammanfattning av Jennisches debattinlägg.

 

”Resebolagen kränker Kubadiktaturens offer”

Det var rubriken på en helsida i DN den 1 november, författad av Erik Jennische, ”programchef Latinamerika, Civil Right Defenders”.

Jennische anklagar i sin artikel svenska researrangörer för att vara ”devota beundrare av revolutionen”, sprida ”den kubanska regeringen skönmålningar”, att det ”är kränkande mot revolutionens offer” att sälja ”Kubaresor med ett romantiskt skimmer”, och ”glorifiera de ansvariga för nära 60 år av förtryck och fattigdom” och ”för att påstå att de sociala förhållandena förbättrats avsevärt under Fidel Castros styre”. Enligt Jennische var det bättre före revolutionen.

Se: DN Debatt. ”Resebolagen kränker Kubadiktaturens offer”

Civil Right Defenders finansieras till stor del av USAs National Endowment for Democracy – bildat på Reagans tid för att främja demokratin utomlands, finansierat genom USAs ”biståndsorgan” USAID för att undergräva olydiga regeringar runt om i världen.

Tidigare var Erik Jennische länge aktivist i SILC, Liberalernas SIDA-finansierade organisation för att bygga upp syskonpartier i Kuba.

Till DN, bemötande av Erik Jennisches artikel 201-11-01

 

Trygghet och frihet lockar turister till Kuba 2 994

Eva Björklund

När USA inledde sin ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba för över 50 år sedan blev det förbjudet för USA-medborgare att ”handla med fienden”, dvs turista i Kuba. Många gjorde det ändå i hemlighet via tredje land, och opinionen växte för att som folk i övriga världen få besöka Kuba. 1998 och 1999 medgav dåvarande president Clinton vissa undantag för vissa USA-medborgare att ”handla med fienden” – resa till Kuba.

Journalister, akademiker, studenter, politiker m fl kunde få särskilda tillstånd att besöka Kuba för så kallat folk-till-folkutbyte. Syftet var att underlätta ge finansiellt stöd och påverka kubaner i för USA positiv riktning och ”demokratisera” Kuba. Men det visade sig att Kubabesöken mer påverkade besökarna än bidrog till att undergräva samhällsystemet.

Besökarna kunde på plats se att den mediala framställningen av Kuba som en diktatur som höll folk nere i fattigdom var falsk, och insikten växte om USAs kriminella ekonomiska krigföring mot landet.

Opinionen i USA till stöd för blockaden mot Kuba vände med tiden, och 2016 drev New York Times en stor kampanj för att erkänna Kuba och normalisera förbindelserna. President Obama insåg att demoniseringen av Kuba motverkade sitt eget syfte: fientligheterna mot Kuba försämrade USAs förhållande till Latinamerikas regeringar och år efter år hade FNs Generalförsamling med överväldigande majoritet krävt att USA ska häva sin brottsliga blockad av Kuba.

Med Obamas beslut för ett år sedan att erkänna Kuba diplomatiskt fick också USA-medborgarna möjlighet att under vissa villkor besöka landet. Och de strömmade till i hundratusental och fann ett helt annat samhälle – öppnare, vänligare, vidsyntare, och hälsosammare – än det USAs regering ansåg sig behöva återta kontrollen över. Men blockaden i övrigt består.

FNs Generalförsamling krävde igår, när DN publicerade Eriks Jennisches artikel, för 26e året i rad att USAs måste häva sin över 50-åriga ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba, med 191 röster mot 2. Alla utom USA och Israel.

Nu vill Trump stoppa USA-medborgarnas Kubabesök, kanske av samma skäl som Erik Jennische vill skrämma bort svenskar från att besöka Kuba.

En av Kubas främsta turistattraktioner är tryggheten och friheten, att kunna röra sig orädd och fri på gator, torg och parker alla tider på dygnet. Det lockar turister från den våldspräglade amerikanska världsdelens otrygga gator, men även européer väljer Kuba framför andra karibiska öarna där våldsbrott är vanligare än t o m i Latinamerika. Våldet drabbar visserligen inte turister i så stor utsträckning men rädsla och förmaningar hemifrån skrämmer många från att ta sig ut från turistanläggningars avskilda områden. I Kuba känner de sig trygga såväl på stränderna som i gränder. Den erfarenheten minskar mottagligheten för Erik Jennisches och svenska mediers i allmänhet negativa rapportering om Kuba.

Eva Björklund

You May Also Like